Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Vælg udvalg/netværk

Udvalgenes kontaktpersoner

Medie og webudvalg

Navn Titel Firma Telefon nr. Mobil E-Mail
Allan P. Kjær Senior projektleder COWI A/S     apkj@cowi.dk
Flemming Schou Formand for DAu's Medie og Webudvalg Rockwool International A/S     flemming.schou@rockwool.com
John Ammentorp Næstformand for DAu Rambøll Danmark A/S     jona@ramboll.dk
Per Thyme Technical Manager, IGSS Schneider Electric Danmark A/S     Per.Thyme@schneider-electric.com
Henrik Valentin Jensen Redaktør for DAu-bladet DAu 3377 3348   hjn@di.dk
Allan P. Kjær
Senior projektleder
 
apkj@cowi.dk
Flemming Schou
Formand for DAu's Medie og Webudvalg
 
flemming.schou@rockwool.com
John Ammentorp
Næstformand for DAu
 
jona@ramboll.dk
Per Thyme
Technical Manager, IGSS
 
Per.Thyme@schneider-electric.com
Henrik Valentin Jensen
Redaktør for DAu-bladet
 
Direkte tlf. 3377 3348
hjn@di.dk