Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

10-02-2016

DAu lancerer nyt netværk for automationsuddannelser

DAu og DI har netop indgået et nyt samarbejde for at intensivere DAu’s aktiviteter på uddannelsesområdet. Som led i dette samarbejde lancerer DAu et nyt netværk for automationsuddannelser.
 
Intensivere samarbejde
Formålet med netværket er at systematisere erfaringsudveksling blandt DAu's medlemmer og abonnenter om uddannelsesmuligheder inden for automation og industriel IT. Derudover skal netværket understøtte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at fremme projekter og praktikforløb på automationsområdet.
 
-  Vi glæder os over denne nye satsning på uddannelsesområdet, som vi søsætter sammen med DI. Det er en vedvarende brancheudfordring at få tilstrækkeligt med dygtige unge til at vælge uddannelser på automationsområdet og sikre, at de får de rigtige kompetencer, udtaler Leif Poulsen, der er ansvarlig for netværk for automationsuddannelser
 
- I DI er vi meget tilfredse med samarbejdet med DAu. Vi ser dette nye netværk som en ny platform for at intensivere samarbejdet med både virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi er overbevist om, at der er klare synergier med dette nye netværk og vores øvrige tiltag for at flere kompetencer inden for automation og industriel IT, siger chefkonsulent Christine Bernt Henriksen, som er DI’s tovholder for det nye netværk.
 
Målgruppe
Netværket henvender sig til repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som har interesse i at samarbejde for at fremme kompetencer inden for automation og industriel IT.

Aktiviteter
Netværket forventes at afholde to årlige netværksmøder samt et årligt netværksarrangement på en uddannelsesinstitution. Netværket sekretariatsbetjenes og drives af Dl, som har faglig indsigt på området. Herved kan der skabes synergier i forhold til Dl's øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet. 

Tilmelding
Læs mere om netværket og tilmeld dig her

 
Kontaktpersoner:
Leif Poulsen
Global Technology Partner
Mobil: +45 3079 1701
E-mail: lpou@nnepharmaplan.com
 
Christine Bernt Henriksen,
Chefkonsulent i DI
Mobil: +45 2949 4695
E-mail: cbh@di.dk