Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

26-01-2016

Indkaldelse til DAu's ordinære repræsentantskabsmøde 2016

DAu's repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 10. marts 2016 hos COWI
DAus ordinære repræsentanskabsmøde 2016 afholdes tirsdag den 10. marts hos COWI fra kl. 16.15 i forlængelse af konferencen om requirement engineering.

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning, bedes du tilmelde dig mødet på forhånd.

Gældende vedtægter finder du her

TID OG STED:
Tirsdag den 10. marts 2016 kl. 16.15-17.00 hos COWI, Parallelvej, 2800 Lyngby

TILMELDING:
Senest 9. marts 2016

FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på mail senest den 6. marts 2016.

KONTAKTPERSON:
Sekretariatsleder Søren Cajus, tlf. 3377 3913, Mail: scp@di.dk

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2013
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
og meddelelse af descharge
4. Valg af formand
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt