Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

16-09-2015

Nyt netværk for industriel IT-sikkerhed

I forlængelse af DAu's konference om industriel IT-sikkerhed den 28. september lancerer DAu et nyt netvæk med fokus på industriel IT-sikkerhed.  

Formålet med netværket er at systematisere erfaringsudveksling blandt DAu’s medlemmer og abonnenter om it-sikkerhed samt tiltag til at håndtere sårbarheder i det industrielle IT-miljø.

Netværket henvender sig til alle, som professionelt beskæftiger sig med industriel IT-sikkerhed - herunder fabrikschefer, produktionschefer, automationsansvarlige, IT-chefer samt rådgivere og IT-leverandører.

Netværket er dog forbeholdt DAu's medlemmer og abonnenter.

Første møde i netværket forventes afholdt hos Siemens i Ballerup den 4. november fra kl. 12.30-15.30.
Læs mere og tilmeld dig her