Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

03-05-2015

Nekrolog: Professor Jens Rasmus Jensen

Professor Jens Rasmus Jensen som gik bort den 27. april var Danmarks første pioner inden for styring og reguleringsteknik, som i dag er grundlaget for den omfattende automatisering og robotteknologi vi møder i hverdagen.

Jens Rasmus Jensen tog de første skridt mod forståelsen af det nye felt som dengang hed servoteknik, gennem en studierejse i 1953 til førende universiteter og forskningsmiljøer i USA. Han fik etableret Servoteknisk Forskningslaboratorium i januar 1956 som en selvejende institution under Danmarks Tekniske Højskole (DTH). Under beskedne forhold inspirerede og ledte Jens Rasmus Jensen en lille kreds af entusiastiske medarbejdere til at løse vigtige forskningsopgaver for industrien og han startede undervisningen af civilingeniører i servoteknik. Laboratoriet blev efter et par år en del af DTH og i 1959 blev Jens Rasmus Jensen Danmarks første professor i faget.

Jens Rasmus Jensen havde et klart blik for teknologiens nødvendighed og dens muligheder. Da Danmark ikke havde økonomisk mulighed for at indkøbe datidens vigtigste regnekrafts-teknologi, analogregnemaskinen, byggede laboratoriet selv et antal. Da de første digitale regnemaskiner blev fremstillet på Regnecentralen, blev de integreret med den analoge teknologi, som dengang var den digitale langt overlegen med hensyn til regnehastighed, og Danmarks første hybrid regnemaskine blev en realitet.

Jens Rasmus Jensen var legendarisk for sin måde at analysere problemstillinger på. Han kunne gøre komplicerede tekniske problemstillinger indlysende og gennemskuelige på få timer, hvor andre havde givet op efter flere uger. Han kunne stille de dybtborende spørgsmål som fik besøgende industrifolk til pludselig selv at forstå årsagen til det problem de kom til ham for at få løst, og efter et par timer blev de sendt hjem med recepten til selv at forstå og løse deres udfordringer. Det gav ikke så mange kontrakter til laboratoriet men til gengæld en dyb respekt og tiltro til Professor Jensen og hans team. Jensen udfordrede konstant sine medarbejdere og forskerstuderende ved altid at sætte spørgsmålstegn ved løse antagelser. Det lærte man overordentligt meget af, men hans metode gav ham det venligt mente kælenavn ”Rasmus Modsat” blandt de unge medarbejdere.

Beregningsmæssige hjælpemidler lå ham stærkt på sinde. I regnestokkens tidsalder opfandt han en ”frekvensregnestok” som blev produceret og solgt i USA. Da digitale computere blev fremherskende skrev han selv algoritmer i fortolkede højniveau sprog og lavede tilbage i begyndelsen af 1970’erne ”toolbokse” til reguleringsanalyse og design, en trend som siden er blevet totalt dominerende.

Jens Rasmus Jensen var vestjyde af fødsel og af sind. Han var beskeden, nogle gang for beskeden. Han havde for eksempel fundet en fundamental egenskab ved visse typer ustabile reguleringsobjekter. En cykel er et eksempel. Den er ustabil og vælter hvis den ikke både balanceres og styres. Denne type systemer kan kun stabiliseres med en ustabil regulator, fandt Jensen ud af. Han skrev en undervisningsnote om fænomenet, men publicerede ikke resultatet internationalt. Senere fandt forskere i USA det samme resultat, publicerede det og blev berømte. Som Jens Rasmus senere har sagt: ”hvis jeg kunne regne det ud kunne andre vel også, og så var der jo ingen grund til at publicere det”.

Trangen til, og nødvendigheden af, at publicere internationalt var således ikke en færdighed vi lærte af Jens Rasmus, men han lærte generationer af danske civilingeniører og ph.d.er de dybtliggende ingeniørmæssige kompetencer, det teoretiske grundlag og de færdigheder i systemmæssig analyse, som er fundamentale for succes i virkelighedens verden.

Med Jens Rasmus Jensen har vi mistet en stor pædagog og lærermester, en ven og den person, der startede automatiseringens tidsalder i Danmark.

Mogens Blanke
Professor i reguleringsteknik ved Danmarks Tekniske Universitet
 
Fakta:
Jens Rasmus Jensen var født i Videbæk i 1918, han var cand.polyt. fra 1945, han modtog SKF prisen i 1958 og Dansk Automationsselskab tildelte ham Automatikprisen i 1986. Det vedlagte billede er fra 1988.