Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

30-09-2011

DAu konference om automationsstrategi: Sæt kryds i kalenderen den 29. november 2011

Automationsstrategi – hvor svært kan det være?
Men hvad er dine mål og din strategi?

Sådan lyder overskriften på den kommende DAu-konfererence, som afholdes den 29. november 2011 hos Siemens i Ballerup.

I vores daglige arbejde har vi fokus på teknologi og automation. Men på denne konference vil vi sætte spot på, hvordan det bruges mest hensigtsmæssigt og værdiskabende. Formålet at definere hvad en automationsstrategi er for en størrelse og hvorfor det er vigtigt at have en automationsstrategi.

At en virksomhed skal have en overordnet forretningsstrategi for at nå sine langsigtede mål er klart for de fleste. Men hvordan kommer automation ind i billedet?

- En veldefineret automationsstrategi skal underbygge virksomhedens overordnede forretningsstrategi. Teknologi og innovation, der ikke giver reel value-add til virksomheden, giver kun øget kompleksitet og større afskrivninger. Den der omvendt forstår at udnytte innovativ teknologi som en del af en veldefineret automationsstrategi, vil medvirke til forbedring af virksomhedens konkurrenceevne og dermed videreudvikling, siger DAu's næstformand Frank Faurholt, som sammen med John Ammentorp fra Rambøll har ansvaret for konferencen.

Programmet for konferencen ligger endnu ikke fast men vil snarest blive offentliggjort på DAu's hjemmeside.