Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

25-01-2015

Indkaldelse til DAu's ordinære repræsentantskabsmøde 2015

DAu's repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 17. marts 2015 hos Siemens A/S

DAus ordinære repræsentanskabsmøde 2015 afholdes den 17. marts hos Siemens fra kl. 16.15 i forlængelse af konferencen om Functional Safety.

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes du tilmelde dig mødet på forhånd.

Gældende vedtægter finder du her

TID OG STED:
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 16.15-17.00 hos Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup.

TILMELDING:
Senest 13. marts 2015.

FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på mail senest den 10. marts 2015.

KONTAKTPERSON:
Sekretariatsleder Søren Cajus, tlf. 3377 3913, Mail: scp@di.dk

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2014
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af descharge
4. Valg af formand
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt