Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

16-12-2014

Danske virksomheder i front med robotter

Danmark indtager en førerposition i mange industrier, når det kommer til robotintensitet. Således ligger Danmark i top 2 i 8 ud af 10 industrier i en sammenligning med flere af Danmarks vigtigste samhandelspartnere, når det handler om antallet af industrirobotter i forhold til antal medarbejdere. Det fremgår at en ny analyse, som Dansk Metal har offentliggjort.
 
Antallet af solgte industrirobotter har i de senere år ligget relativt stabilt med et årligt salg på 400-500 robotter. Dette konstante optag af nye robotter har gjort, at danske virksomheder i 2013 havde betydeligt flere robotter pr. medarbejdere i de fleste industrier sammenlignet med deres udenlandske konkurrenter.

 
Kilde: Dansk Metal.
De øvirge lande er: Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Tyskland, USA, Østrig

- Lønomkostningerne i Danmark har i en lang årrække været blandt de højeste i verden, så derfor har danske virksomheder længe haft en større tilskyndelse til at automatisere fremstillingsprocesser end deres udenlandske konkurrenter, siger Søren Cajus, sekretariatsleder i Dansk Automationsselskab (DAu). 

- Samtidigt er vi danskere generelt langt fremme i skoene med at anvende ny teknologi, og vi har derfor nemmere ved at se mulighederne ved øget automation, så vi kan producere både billigere og hurtigere samt med til højere kvalitet og fleksibilitet. Alligevel overrasker tallene os en smule, da vi sammenlignet med andre lande har relativt flere små og mellemstore virksomheder, der traditionelt kan være mere tilbageholdende med at investere i ny teknologi, siger Søren Cajus

Danmark har samlet set den 6. højeste robotdensitet med 166
robotter pr. 10.000 medarbejdere. Sydkorea ligger klart nummer ét med 437 robotter pr. 10.000 medarbejdere, mens Japan, Tyskland, Sverige og Belgien følger på de næste pladser.

Bilindustrien er den branche, hvor der anvendes flest robotter, og de fem højst placerede lande markerer sig ved at have en stor bilproduktion relativt til Danmark. Ses der således bort fra bilindustrien var Danmark det land i Europa, som havde flest robotter pr. 10.000 medarbejdere i industrien i 20131.