Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

13-08-2014

Konference den 2. oktober: It trends i regulerede industrier

Denne konference vil gennemgå de stærkeste IT-trends blandt førende danske virksomheder inden for det vi kalder regulerede industrier – herunder pharma-, fødevare- og elektronikindustrien. Disse virksomheder er underlagt særligt skærpet lovgivning omkring sporbarhed, serialisering, materialevalg og dokumentation.

- Myndighedskravene på den ene side og de øgede it-sikkerheds- og driftskrav på den anden side giver ofte indbyrdes komplekse og omskiftelige vilkår for virksomhedens automationssetup. Derudover udvikler teknologierne sig markant med nye optimeringsgevinster ved fx at anvende multivariate data analyser, digitalisering af valideringsprocesser samt virtualisering af it-systemerne. Fleksibilitet er et nøgleord for at leve op til alle disse krav, siger Leif Poulsen fra NNE Pharmaplan, der er ansvarlig for konferencen.

Til konferencen vil førende danske virksomheder fortælle om deres it-løsninger, og du vil høre erfaringer fra landets fremmeste specialister på området.
 Tid:
Torsdag den 2. oktober 2014

Sted:
Biogen Idec, Biogen Idec Alle 1, 3400 Hillerød

Tilmelding:
Læs mere og tilmeld dig her - se printvenlig udgave her
 Målgruppe
Konferencen henvender sig især til drifts- og udviklingsansvarlige for automations- og it-systemer på virksomheder, hvis produktion er underlagt særligt strenge myndighedskrav. Det kan dreje sig om produktionsvirksomheder indenfor pharma-, fødevare- eller elektronikindustrien. Endvidere vil rådgivere, systemintegratorer og it-leverandører indenfor disse brancher kunne få stort udbytte ved at deltage på konferencen.
 


 

ENDELIGT PROGRAM

08.30  Registrering og kaffe

09.00  Velkomst v. DAu
Leif Poulsen, Dansk Automationsselskab

09.10  Velkommen til Biogen Idec
Jens Alstrup, Sr. Engineer, Biogen Idec A/S

09.20  Right level compliance - science and risk based approach i praksis
”Risk and science based approach” er et ny paradigme for validering af systemer i farma industrien. Valideringsindsatsen fokuserer både på elementer, som kan være til risiko for patienten, samt på optimering af anlæg og processer. Målet er, at effektiviteten, der ofte halter langt efter andre brancher, kan forbedres.
Peter Werner Christensen, Process Expert, QRM and Validation, Novo Nordisk A/S

09.50  Optimering af sporbarhed – sådan implementerer vi de ny serialiseringskrav
Forfalskning af produkter og dokumentation er et stigende problem i branchen. For at undgå dette, har en række lande som Kina og Tyrkiet strammet kraftigt op på reglerne vedr. sporbarhed. Alle produktpakninger skal her have en unik mærkning (et serienummer), så man kan spore produktet tilbage til den originale producent. Lundbeck vil fortælle om de nødvendige ændringer i pakkerierne.
Henrik Broholm, Senior Specialist, Lundbeck A/S

10.20  Præsentation af udstillere
1 minut til hver udstiller

10.30  Pause og minimesse

11.00  Papirløs validering med eTIMS – digitalisering med stor bundlinjeeffekt

Traditionelt anvendes der papirbaserede testplaner og protokoller til dokumentation af test forløb, men disse erstattes efterhånden af smarte papirløse systemer. Novo Nordisk har f.eks. introduceret et system, som kaldes eTIMS, hvor alle krav, test planer, protokoller og rapporter dokumenteres elektronisk. Herved spares store omkostninger og kvaliteten af dokumentationen bliver samtidig meget bedre.
Michael Herløv Jensen, Computer QA Specalist, NNE Pharmaplan A/S

11.30  Papirløs produktion med MES – Hvilke fordele kan man opnå?
Medicinalindustrien er præget af mange procedurer, der skal følges og dokumenteres, og det kan være meget tungt. Papirsystemerne afløses efterhånden af Manufacturing Execution Systems (MES), der sikrer, at alle operationer bliver udført og dokumenteret. De opsamlede data kan samtidig udnyttes til at optimere forretningsprocesser.
David Gredal, Senior Manager, Novo Nordisk A/S

12.00  Frokost og minimesse

13.00  Gevinster ved at gå fra batch til kontinuert produktion

Traditionel batch produktion opnår aldrig steady state. Det dynamiske forløb i batchprocesser vanskeliggør optimering og troubleshooting. Ved skift fra batch til kontinuert produktion af hudklæbere har Coloplast opnået betydelige reguleringsmæssige, kvalitetsmæssige og kapacitetsmæssige fordele. Præsentationen omfatter introduktion af såvel procesudstyr som periferiudstyr, herunder udstyr til kontinuert dosering.
John Bograd, Senior Project Manager, Coloplast A/S

13.30  Optimering af processer med multivariate dataanalyser
Inden for processtyring bliver nye teknikker taget i brug for bedre at kunne optimere processerne. Multi Variate Data Analysis (MVDA) er en af disse teknikker, som på basis af data opsamlet i realtid kan anvendes til hurtigt at gribe ind og justere processer, som ikke kører optimalt. Biogen vil vise hvordan det anvendes i praksis,
og hvordan det har givet ny indsigt i og forbedring af processerne.
Henrik Toft, Process Analytics Scientist, Biogen Idec A/S

14.00  Materiale compliance -  sådan håndterer vi ROHS-direktivet mv.
Inden for EU skal elektriske produkter leve op til både Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS), som begrænser anvendelsen af farlige stoffer (f.eks. bly, kviksølv og cadmium) og til Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), som beskriver håndtering af elektronisk affald.

Radiometer vil beskrive sine interne systemer for at sikre dette, herunder hvordan man løbende validerer og dokumenterer nye produkter.
Jann Hedelund Jørgensen, Radiometer Medical A/S

14.30  Pause og minimesse

15.00  Cyber Security - hvordan får vi mest sikkerhed for pengene?

Medicinal industrien går ikke fri af hyppige angreb fra hackere som enten ønsker at få adgang til fortrolige informationer eller korrumpere data og systemer. Derfor investeres der i øjeblikket også i forbedring af sikkerheden omkring it systemerne i produktionen. Dubex vil give en risikoanalyse og vise, hvordan man smartest beskytter industriel produktion og produktivitet.
Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S

15.30  Optimering af driftsomkostninger ved konsolidering og virtualisering af it-systemer

Konsolidering og virtualisering er i de seneste par år blevet synonym for bedre udnyttelse af IT ressourcerne. Indlægget vil belyse hvordan Novozymes har konsolideret lokale styresystemer på nogle færre, store servere for at opnå driftsfordele og forlængelse af levetiden af systemerne.
Nicolai Lønborg Larsen, NNE Pharmaplan A/S

16.00  Opsamling
Leif Poulsen, Dansk Automationsselskab

 Se foreløbig deltagerliste (25. september 2014)
 

Navn Virksomhed
Alexander Lee Vilnis KEA
André Poulsen Biogen Idec A/S
Andreas Jacob Lindberg Reime KEA
Brian Christensen Coloplast A/S
Carsten Belling Jensen Grontmij A/S
Christian Rich-Byberg Dong Energy
Claus Wandschneider Bavarian Nordic A/S
Daniel Gärtner Biogen Idec A/S
David Gredal Novo Nordisk
Dennis Thyregod Svendsen Dong Energy
Dorthe H. Gyldenkærne Dubex
Emil Hahn Pedersen NNIT A/S
Emil Junker KEA
Esben Carstensen Norconsult danmark A/S
Fanny Marie Schmidt DAu
Flemming Højskov Andersen DTU Ballerup Campus
Flemming Haake NNE Pharmaplan
Frank Faurholt Siemens A/S
Gert Hally Amager Ressourcecenter
Gorm Nielsen Siemens A/S
Henrik Brogaard Johansen Coloplast A/S
Henrik Broholm Lundbeck
Henrik Toft Biogen Idec A/S
Jacob Herbst Dubex
Jann Hedelund Jørgensen Radiometer Medical
Jens Alstrup Biogen Idec A/S A/S
Jens Rasmussen ÅF
Jesper Frank Reinhold KEA
Jesper Grann Novotek
Jesper Thorlund Jensen Picca Automations A/S
John Finderup Nielsen Coloplast A/S
Karen Schaffalitzky Coloplast A/S
Lars Gram NNE Pharmaplan
Leif Erik Nielsen Coloplast A/S
Leif Poulsen NNE Pharmaplan
Mats Millnert Emerson A/S
Michael Danielsen KEA
Michael Herløv Jensen NNE Pharmaplan
Michael Lehmann Weng NNE Pharmaplan
Michael Nielsen NNE Pharmaplan
Mikkel Bie Deductor ApS
Nick Randløw Petersen KEA
Nicolai Lønborg Larsen NNE Pharmaplan
Niels S Laursen Automatic Syd
NN Dubex
NN Rockwell
NN Emerson A/S
Ole Abildgaard Deductor ApS
Ole Lomholt ÅF
Ole Okkels AN GROUP A/S
Oliver Malmgren Andersen KEA
Per Eiland Novotek
Per Thyme Rockwell
Peter Greve Hareskov Pr
Peter Werner Christensen Novo Nordisk
Poul Casper Hansen Ezenta A/S
Rasmus Sværtekilde AB-ELCO ApS
Richo Koch KEA
Steffen Peter Skov Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
Steffen Petersen Arotek aps
Steinar Haugland NNE Pharmaplan A/S
Svend da Silva Biogen Idec A/S
Søren Cajus DAu
Søren Christensen Biogen Idec A/S
Søren Egede Knudsen Ezenta A/S
Søren Johansen Siemens A/S
Søren Trostmann Biogen Idec A/S
Thomas Baden Rohde NNE Pharmaplan A/S
Thomas Kildegaard Lausten KEA
Thomas Krabben KEA