Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

29-04-2014

Konference om Energi Management hos Carlsberg den 19. juni

Nye teknologier + Nye metoder + Nye finansieringskilder = Bedre business cases
 

Tid: Torsdag den 19. juni 2014
Rundvisning: I forlængelse af konferencen er der rundvisning fra kl. 15.40 -17.10 (max 30 pladser, først til mølle)
Sted: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia 
Tilmelding: Tilmeld dig her - se printvenligt programEnergi udgør en betydelig andel af omkostningerne for mange fremstillingsvirksomheder. Energi management er derfor ofte et rentabelt værktøj, der kan reducere omkostningerne i virksomhedens processer.

Men teknologien, metoderne, energipriserne og finansieringskilderne ændrer sig løbende. Det energiprojekt, som ikke var rentabelt for kort tid siden, kan nu have en tilbagebetalingstid på ganske få år.

Formålet med denne konference er at vise forretningspotentialet ved at have en sammenhængende strategi for energi management. En strategi, som understøttes med nøje udvalgte KPI’er, der er integreret i din virksomheds produktionsprocesser.

Du vil møde erfarne eksperter, som kan gøre rede for de nyeste teknologier og metoder for at opnå både energibesparelser og højere produktivitet. Og du vil høre om nye muligheder for offentlig støtte til dine energiprojekter, samt hvordan du bedst muligt kan risikostyre dine projekter.

Sidst men ikke mindst vil du kunne få masser af inspiration fra førende danske virksomheder, der succesfuldt har opnået store optimeringsgevinster ved systematisk energi management.

Konferencen henvender sig til alle virksomheder, der har en interesse i energibesparelser for motorer, frekvensomformere, maskiner mv.
 

Konferencen søger at svare på følgende:

· Hvad er de nye teknologier og metoder inden for energioptimering, og hvad betyder det for rentabiliteten?
· Hvad er de vigtigste drivkræfter bag markedet for energioptimering?
· Hvordan kan du få offentlig støtte til dine projekter?
· Hvad er de farligste faldgruber, når du går i gang med et energioptimeringsprojekt - og hvordan undgår du dem?
· Hvordan får du dine energimål integreret i din virksomheds forretnings KPI’er?
· Hvordan kan dit MES-system understøtte og dokumentere dine energiprojekter?
 

Program

08.30 Morgenbrød og registrering

09.00 Velkomst
v. Kim Christensen, Dansk Automationsselskab

09.10 Præsentation af Carlsberg
Anita Grotkær, Plant Director B&P, Carlsberg Danmark A/S

09.20 Energi management - industriens nye vej til forbedret konkurrenceevne
- Hvilke teknologiske trends og hvilke udfordringer er der inden for energi management?
- Energi management som værktøj til at styrke konkurrenceevne og til at skærpe din virksomheds bæredygtighedsprofil
Brian Hulvi, Vice President Energy & Sustainability Services, Schneider Electric A/S

09.50 Energioptimering - kom godt i gang kom godt i mål
Hvordan beregner du din business case? Hvad er tilbagebetalingstiden? Hvordan håndteres risici? Hvordan hjemtages gevinsterne?
Kjeld Gade, Divisionsdirektør, Kjærgaard A/S

10.20 Introduktion af udstillere ved minimessen - 1 minuts pitch til hver udstiller

10.30 Pause og minimesse

11.00 VE til proces - ny offentlig støtteordning til omlægning af proces
Ny støtteordning er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Der er afsat en pulje 500 mio. årligt fra 2014 frem til 2020.
Charlotte Vartou Forsingdal, Ingeniør, Energistyrelsen

11.30 Når forskning giver kommerciel værdi: Udvikling af software til værktøjet Model Predictive Control (MPC)
- MPC-software optimerer produktion af mælkepulver ud fra tørstofindhold og luftfugtighed
- Udnyt viden hos DTU, ansæt en erhvervs-ph.d'er til at styre jeres komplekse energiprojekter
- DTU's samarbejde med Det Internationale Energiagentur (IEA), hvad betyder det for danske virksomheder?
John Bagterp Jørgensen, Lektor, DTU COMPUTE

12.00 Frokost og minimesse

13.00 Sådan fjernede vi 90 millioner KWH hos den grønne dreng i klassen
Dong Energy og Novo Nordisk partnerskab om energibesparelser har givet en reduktion på 90 mio. KWH siden 2007. Hvordan fungerer projekterne i praksis? Hvordan kan man fortsat finde rentable projekter?Jens Christian Aggerbeck, Projektleder, Dong Energy A/S

13.30 Benchmark og standardisering er vejen til energioptimering
Jesper Sloth Nielsen, Group Energy and Environmental Controller, Danpo A/S

14.00 Pause og minimesse

14.30 Hands-on energiledelse på tværs af 50+ production sites over hele verden
- Hvordan gennemfører man systematisk energiledelse og monitorering i en global virksomhed?
- Hvordan forankres erfaringer fra energioptimeringer og -besparelser i koncernen?
Bjarke Rasmussen, Nutrition & Health Global Energy Leader, DuPont A/S

15.00 Skræddersyede KPI'er giver det rigtige fokus for energioptimering
- Sådan anvender vi situationsafhængige KPI'er og fokus på nedlukningsprocedurer
- Hvordan kan man sikre den organisatoriske forankring af sine energimål?

Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

15.30 Opsamling
Kim Christensen, Dansk Automationsselskab

15.40 Rundvisning på Carlsberg
v. Carlsberg

17.10 Tak for i dag