Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

13-03-2014

Frank Faurholt fortsætter som formand for DAu

Som ventet blev Frank Faurholt i dag genvalgt som formand for Dansk Automationsselskab (DAu) ved foreningens ordinære repræsentantskabsmøde - der blev afholdt hos Chr. Hansen A/S i forlængelse af konference om datamanagement.

Frank Faurholts beretning for 2013 kan læses her

Følgende medlemmer af DAus bestyrelse er udtrådt af bestyrelsen:
Hassan Yazdi, FLSchmidth A/S
Per Larsen, ABB A/S
Torsten Olsen, Haldor Topsøe A/S

Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Repræsentantskabet valgte følgende personer til bestyrelsen:
Ole Ravn, Studieleder, DTU
Martin F. Larsen, Head of Sales, Process Automation, ABB A/S
Kim Christensen, Senior Project Manager, Carlsberg A/S

Bestyrelsen skal konstituere sig
Den nyvalgte bestyrelse for DAu vil på det førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig. Her skal der blandt andet udpeges en kasserer og næstformand.

Ny bestyrelsen for DAu:
Frank Faurholt, Siemens A/S (genvalgt som formand)
Kasper Agerbæk, Beckhoff A/S 
Per Thyme, Rockwell Automation A/S
Allan P. Kjær, COWI A/S
Flemming Schou, Rockwool International A/S 
John Ammentorp, Rambøll Danmark A/S
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS
Jesper Knage, CP Kelco ApS
Johnny Krogh Sørensen, Chr. Hansen A/S
Ole Ravn, DTU (nyvalgt)
Marten F. Larsen, ABB A/S (nyvalgt)
Kim Christensen, Carlsberg A/S (nyvalgt)
Kasper Malthe Larsen, Novo Nordisk A/S (udpeget som observatør)
Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S (udpeget som observatør)