Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

11-02-2014

DAus repræsentantskabsmøde: Torsdag den 13. marts 2014 hos Chr. Hansen

DAus ordinære repræsentanskabsmøde 2014 afholdes den 13. marts hos Chr. Hansen fra kl. 16.15 i forlængelse af konferencen om datamanagement.

I Dau bladet fremgår det desværre at repræsentanskabsmødet afholdes den 14 marts. Det er en beklagelig fejl.

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes du tilmelde dig mødet på forhånd.

Gældende vedtægter finder du her

TID OG STED:
Torsdag den 13. marts 2014 kl. 16.15-17.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Alle 10, 2970 Hørsholm

TILMELDING:
Senest 12. marts 2014

FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på mail senest den 7. marts 2014.

KONTAKTPERSON:
Sekretariatsleder Søren Cajus, tlf. 3377 3913, Mail: scp@di.dk

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2013
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
og meddelelse af descharge
4. Valg af formand
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt