Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

19-12-2013

2013 var et flot år for DAu: Nye medlemmer, stor aktivitet og solide resultater

- 2013 har været et flot år for DAu. Vi har sat en række nye skibe i vandet, og de fleste sejler flot. Som forening er vi i vækst, og vi glæder os over den store opbakning til vores aktiviteter. I medielandskabet er vi blevet langt mere synlige. DAu har en væsentlig aktie i holdningsskiftet i den offentlige debat, hvor det ikke længere er kontroversielt at ønske øgede investeringer i automation og robotter, siger Frank Faurholt, formand for DAu.
 
- Vi ønsker vores medlemmer en glædelig jul og et godt nytår, og vi glæder os til et inspirerende og udbytterigt samarbejde i 2014, siger Frank Faurholt.
 
Udvalgte resultater for DAu 2013:

- Vores medlemsbase er steget 10 pct.
- Vores 4 konferencer med fokus på IT-sikkerhed, Instrumentering, MES og Robotter samlede godt 330 deltagere. Evalueringerne viste stor tilfredshed med alle konferencer
- De 4 DAu-blade har holdt højt fagligt niveau i indbydende design
- Vores samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er intensiveret
- Vores safety erfagruppe kører i fin drift
- Vi er indtrådt som partnere i Innovationsnetværket Robocluster
- Vi har udarbejdet præsentationsfilm om automation og DAu
- Vores LinkedIn-gruppe har netop rundet 900 medlemmer
- Vi har fået vores egen blog på Ingeniøren.dk
 
 
Nye medlemmer
I løbet af 2013 har følgende virksomheder valgt af knytte sig til DAu:
 
- 3Tech Automation A/S
- Advanced Manufacturing Solutions ApS
- AN Group A/S
- AVS Danmark A/S
- Beijer Electronics A/S
- DI-Teknik
- Ezenta A/S
- GreyLogix Danmark
- KEA
- NIRAS A/S
- Technodan Industrial Controls A/S
- Trellebrog SSH A/S
- VELUX A/S

Vi byder dem alle velkomne og glæder os til samarbejdet!
 

DAu konferencer 2014
Datoerne for DAus konferencer er endnu ikke på plads. Men i 2014 vil vi sætte fokus på følgende temaer:
 
- Datamanagement (marts)
- Energimanagement (juni)
- Sporbarhed og reguleringskrav (september)
- Infrastruktur og netværk (november)
 
Hvis du har input til indholdet til disse konferencer, kan du kontakte sekretariatschef Søren Cajus på scp@di.dk.