Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

13-12-2013

DAu som partner i Innovationsnetværket RoboCluster

Innovationsnetværket RoboCluster forstærker nu yderligere den danske innovationsindsats på området for robotteknologi, automation og industriel IT. DAu, FORCE Technology og DI ITEK indtræder i 2014 som nye partnere. Samtidig afløses branchespecifikke indsatsområder af et øget fokus på teknologibehov
 
FORCE Technology, DAu og DI ITEK styrker fra 2014 Innovationsnetværket RoboClusters indsats for at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi, automation og industriel IT.
 
Hos DAu (Dansk Automationsselskab) er det særligt foreningens mangeårige fokus på automation og industriel IT, som har fået foreningen til at gå i partnerskab med Innovationsnetværket RoboCluster.
 
- DAu har med et historisk udgangspunkt i forskning, uddannelse og udvikling altid formidlet viden og erfaring mellem uddannelsesinstitutioner og danske virksomheder.  Via Innovationsnetværket RoboCluster ønsker vi i DAu at tage endnu et skridt i forhold til at sikre denne målsætning – samtidig med at vi tilbyder vores medlemmer en helt unik mulighed for at omsætte strategiske målsætninger og gode ideer til konkrete innovationsprojekter, fortæller Frank Faurholt, der er formand for DAu. 
 
Om Innovationsnetværket RoboCluster
Innovationsnetværket RoboCluster samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling, design og anvendelse af robot- og automationsteknologi omkring nye samarbejder, matchmaking og udviklingsprojekter. Partnere i netværket er i perioden 2014-18: Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, DAu, Designskolen Kolding, DI ITEK, DIRA, FORCE Technology, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. Styrelsen for Forskning og Innovation støtter Innovationsnetværket RoboCluster med kr. 14 millioner i perioden 2014 til 2018.   
 
Læs mere her