Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

30-04-2013

Robocluster konference: Automation in waste handling systems

Konferencen afholdes den 13. maj i Middelfart

Du kan tilmelde dig her

PROGRAM

Kl. 10.00 Welcome
Rosa Klitgaard, Inno-MT and Jutta Prip, RoboCluster

Kl. 10.10 Waste streams and recycling in Denmark
– new resource strategy 2013
Inge Werther, DAKOFA

Kl. 10.40 Innosort – Visions for automation in the waste sector
Finn Tang Thomsen, Danish Technological Institute

Kl. 11.10 Sorting of electronic waste
Tom Ellegaard, Averhoff

Kl. 11.40 Sensor based sorting technology
Kjeld Jensen, ReTec Miljø ApS

Kl. 12.10 Lunch

Kl. 13.00 The Green Future of Robotics
- Sorting robots for construction waste
Janica Johansson, ZenRobotics, Finland

Kl. 13.30 Sorting of household waste
Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald

Kl. 14.00 The missing link - The future of
automation in waste sorting
Poul Steffensen, Wamatech

Kl. 14.30 Discussion

Kl. 15.00 Goodbye