Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

07-03-2013

Frank Faurholt genvalgt som formand for DAu

Som ventet blev Frank Faurholt i dag genvalgt som formand for Dansk Automationsselskab (DAu) ved foreningens ordinære repræsentantskabsmøde - der blev afholdt hos Rambøll A/S i forlængelse af konference om IT-sikkerhed.

Frank Faurholts beretning for 2012 kan læses her

Der var tilsvarende genvalg til alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.

DAu's bestyrelse fortsætter således med uændret hold.

Bestyrelsen skal konstituere sig
Den nyvalgte bestyrelse for DAu vil på det førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig. Her skal der blandt andet udpeges en kasserer og næstformand.

Bestyrelsen for DAu:
Frank Faurholt, Siemens A/S (genvalgt som formand)
Kasper Agerbæk, Beckhoff A/S (genvalgt)
Per Thyme, Rockwell Automation A/S (genvalgt)
Torsten Olsen, Haldor Topsøe A/S (genvalgt)
Allan P. Kjær, COWI A/S
Flemming Schou, Rockwool International A/S
Hassan Yazdi, FLSmidth A/S
John Ammentorp, Rambøll Danmark A/S
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS
Jesper Knage, CP Kelco ApS
Johnny Krogh Sørensen, Chr. Hansen A/S
Per Larsen, ABB A/S
Ernst Madsen, Novo Nordisk A/S (genudpeget som observatør)
Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S (genudpeget som observatør)