Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

30-01-2013

DAu' repræsentantskabsmøde 2013

DAu's repræsentantskabsmøde afholdes 

torsdag den 7. marts 2012 fra 16.15-17.15
hos Rambøll A/S, Hannemanns Allé, 2300 København S.

Repræsentantskabsmødet afholdes således i forlængelse af DAu konferencen om industriel IT-sikkerhed.

Forslag til dagsorden
Hvis der ønskes punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes de fremsendes på mail senest den 1. marts 2013.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Søren Cajus, tlf. 3377 3913, mail: scp@di.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2012
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af descharge
4. Valg af formand
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Tilmelding: Senest 5. marts 2013

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes man tilmelde sig mødet på forhånd.

Læs mere i DAu's vedtægter her