Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

18-12-2012

DAu konference om security

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 7. marts 2013, hvor vi afholder en DAu konference om industriel it-security. Vi vil belyse de udfordringer og problemer der findes, og ikke mindst komme med en række konkrete bud, på hvordan du kan være med til at løse dem. Konferencen afholdes hos Rambøll i København.

Hvis du har input til programmet, kan du kontakte DAu's sekretariat ved Søren Cajus på scp@di.dk