Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

11-10-2012

Dau konference: Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI’er

Hør hvordan du kan skabe brugervenlige løsninger med det rigtige dataindhold 
Konferencen vil stille skarpt på fremtidens HMI ud fra de 3 stærkeste drivere:

- ny teknologi
- ny viden om usability
- nyt indhold (data)

Formålet med konferencen er at give dig inspiration til at træffe de rigtige valg, når du skal udvikle dit HMI-setup. Konferencen henvender sig både til produktionsansvarlige, systemintegratorer, usability rådgivere samt leverandører af HMI-løsninger.

Minimesse: Ønsker du at deltage i minimessen så kontakt Søren Cajus, tlf. 2851 1969

Tilmelding: Du kan tilmelde dig her - se printvenligt program (foreløbigt) her

Titel: Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI’er

Tid: Den 4. december 2012 fra kl. 08.30-16.00

Sted: Marketenderiet, Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby

Præsentationer: Se præsentationer fra konferencen her


PROGRAM (foreløbigt)

 

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkomst
ved Leif Poulsen,  DAu

09.10 Hvad er state of the art inden for interaktionsteknikker?
- Kontekstbaserede it-systemer, hvorfor og hvordan?
- Brugerdreven innovation og industriel it, er der et potentiale?
Ved Kaj Grønbæk, forsknings- og innovationschef, Alexandra Instituttet

09.40 Apps og smart phones - hvad er de seneste trends og hvordan anvendes mobile devices i produktions-it?
- hvad er cutting edge teknologi inden for smart devices, og hvor bevæger vi os hen?
- Hvad er fordele og ulemper ved smart devices?
- Hvilke nye krav til kompetencer stiller teknologien?
Ved Anders Rolann, ejer, Evikali A/S

10.10 Pause og minimesse

10.40 Betjeningskomfort - den røde tråd i Københavns Politis moderne 112-central
- Udfordring: Hurtig håndtering af mange samtidige informationer
- Inddragelse af brugeren i alle projektfaser ved implementering af nye systemer
- Hvad var styrende for valg af afviklings- og udviklingsplatform? 
Ved Svend Bodilsen, fl2r Software

11.10 Er fremtidens HMI systemer baseret på gaming teknologi?
- Fra Angry Birds til Happy Operators, vi overfører know how fra gaming industrien
- Nok se men ikke røre, fremtidens HMI fokuserer på dit øje
- Hvem skal vide hvad hvornår, er personalisering afløseren for storskærmen?
Ved Per Larsen, Business Manager, ABB A/S

11.40 Frokost og minimesse

12.40 Multivariabel dataanalyse embedded i kontrolrummet – vejen til større
procesforståelse og optimering
Ved Kasper Munck, Applied Manufacturing Science, NNE Pharmaplan

13.10 Matematik og visualisering giver overblik over myriader af data
- Store datamængder giver nye muligheder for at forstå samspillet ml. procesparametre
- Multivariable modeller kan monitorere og optimere processer ud fra flere sæt af krav
- Med visualisering justerer du løbende procesindstillinger og undgår produktionsstop
Ved Thomas Skov, Faculty of Science, Københavns Universitet

13.40 Pause og minimesse

14.10 Hvem er de typiske HMI-brugere, hvad kan de og hvad kræver de af systemet? - En tidsrejse i HMI, sådan har vores undervisningsanlæg udviklet sig
- Vores moderne anlæg integrerer en række datakilder og teknologier
- De unge og HMI, hvad siger vores erfaringer?
Ved Niels Erik Christensen, afdelingsleder, procesoperatøruddannelsen ved EUC Nordvestsjælland

14.40 Sådan får du det bedste ud af computerbaserede SRO-systemer til proceskontrol
- HMI i forhold til MES – stor spændevidde i virksomhedstilpassede funktioner
- Konkrete eksempler på løsninger fra fødevare- og fremstillingsindustrien
Ved Kurt Godsk Andersen, CEO, BV Electronic A/S

15.10 Avanceret databehandling grafisk præsentation af pile-opbygning
- Cross belt måler løbende kemisk sammensætning af råmateriale ved udgravning
- Nyt user interface giver grafisk præsentation af indholdet af de opbyggede piles
- Programmet foreslår løbende, hvor nyt råmateriale skal hentes for at opnå ønsket materialesammensætning
Ved Kristian Møller Petersen, FLSmidth

15.40 Opsamling
ved Leif Poulsen, DAu

15.50 ”Walk and talk” fra Marketenderiet til FLSmidth (500 meter)

16.00 Åbent hus i FLSmidths ICE-center

16.20 Tak for i dag