Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

21-09-2012

DTU Elektro søger projektforslag

Projektdag på DTU

I foråret 2013 skal DTU Elektro udbyde projekter svarende til omkring 95 kandidatspecialer.

Til kandidatuddannelsen i elektroteknologi efterspørges samfundsnyttige projektforslag, som er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden. Uddannelsen er engelsksproget og omkring en tredjedel af vores studerende er internationale.

DTU Elektro afholder projektdag, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne. Du er meget velkommen til projektdagen.

Projektforslag til projektdagen ser vi gerne inddateret i projektdatabasen før den 2. oktober 2012.

Tid & sted
Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 12:15-16:00
Bygning 303N, Aud. 42, DTU Kgs. Lyngby

Tilmelding og information:
Projektkoordinator Thomas Taul tta@elektro.dtu.dk

Læs mere her