Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

26-06-2012

DAu konference den 28. august om projektstyring

Automation og industrielle it projekter
- Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt?

Denne konference søger at finde svarene på, hvad du skal være opmærksom på ved planlægning og gennemførelse af et it- og automationsprojekt.

Du vil få input til de elementer der skal til for at gøre dit næste automations projekt til en succes. Til konferencen vil vi gennemgå flere cases fra fødsel til grav, og vi vil sætte spot på de forskellige projektfælder - og naturligvis give operationelle fif til, hvordan du undgår dem!

Konferencen tager udgangspunkt I følgende udfordringer:
• Find den rigtige business case og få den kommunikeret optimalt
• Vælg den rigtige projekt- og udbudsmodel
Planlæg med korrekt tid, penge og ressourcer
• Lav en god risikovurdering og husk at følg op på den igennem hele projektet 
• Få skrevet en målbar kravspecifikation. Hvad er life cycle kravene til pro-jektet?
Gennemfør projektet som planlagt og husk at få bygget overdragelsen til drift og vedligehold ind
Shit happens - vær beredt til at håndtere brudte forudsætninger
• Hør om hvordan simulering og emulering kan forbedre dit projekt.
Høst dine lovede gevinster

Læs mere og tilmeld dig her

Se printvenligt format


Program 

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkomst
Ved Johnny Krogh Sørensen, Dansk Automationsselskab

09.10 Velkommen til COWI
Ved Senior Vice President, Brian Seeberg Larsen, COWI

09.20 Vær tro mod din projektmodel
- Hvad er det som gør IT og automationsprojekter til noget særligt?
- Green field og brown field projekter, forskelle og ligheder i projektstyringen
- Nye teknologier ændrer på din projektgennemførelse
- Hvordan skal vi forholde os til distribueret engineering?
Ved Allan P. Kjær, COWI A/S

10.00  Projektet er kuldsejlet grundet økonomiske eller tekniske udfordringer
En case fra det virkelige liv om et kuldsejlet projekt, som kom på sporet igen
- Projektets status: Hvilke informationer er tilgængelige og hvilket grundlag?
- Analysefase: Hvad er projektets tilstand? Hvilke aftaler er indgået? Hvilke aftaler mangler?
- Ressourcefordeling og tidsplan: Hvem løser hvilke opgaver hvornår?
- Cost-benefit analyse på alle til og fravalg
Ved Jimmy Forager Justesen, DI Teknik A/S

10.30 Pause og minimesse

11.00 Værktøjer til skabe værdi og reducere projektrisiko
- Udfordre designet og fjern risiko elementer, mens de endnu kan korrigeres uden omkostninger
- Skab værdi ved at forberede designet for efterfølgende drift og vedligeholdelse
- Start med risikobaseret vedligehold fra dag 1 i drift
Ved projektleder Peter Jeberg og afdelingsleder John Ammentorp, Rambøll A/S

11.40 Frokost og minimesse

12.40 Produktionen må da godt crashe i et 3D testmiljø!
- Sådan gennemfører du brugertest i testmiljøer før indkøring
- Store gevinster ved off-line test - virtual commissioning - i automationsprojekter
- Præsentation af 3D-modeller og konkrete erfaringer fra en række automationsprojekter
Ved Bent Aksel Jørgensen, Xcelgo A/S

13.20 Hvordan skriver man en god kravspecifikation?
Kan kravsspecifikation overhovedet skrives færdig før designreview er gennemført?
Ved Anders Vidstrup, NNIT A/S

13.50 Pause og minimesse

14.20 Undgå overraskelser hvis du vil simulere dit procesanlæg
- Hvad er business casen ved systemsimulering af anlæg?
- Case: Sådan simulerer Tetra Pak ved levering af nye procesanlæg
Ved Henrik Larsen, Idé-Pro Engineering & Software A/S

14.50 Der er penge at spare ved at indtænke sikkerhed – sådan gjorde vi i CP Kelco
- Hvad skal på listen når du skriver dine krav?
- Hvad er kravene til functional safety – herunder maskinsikkerhed
Ved Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS og Jesper Knage, CP Kelco ApS

15.20 Succesfuld sammenlægning af forsyningsselskaber – skabt på fælles it platform og effektiv projektledelse
- Projekt udfordring: Sammenlæg 5 kommuner og flere forsyningstyper til et anlæg
- Ny teknologi står bag optimering af SRO systemerne (Styring – Regulering – Overvågning)
- Sådan skaber du en effektiv projektorganisation – send projektlederen op i helikopteren
- Dokumentér dine gevinster ved målrettet dataopsamling
Ved Kim Kofoed, Bornholms Forsyning A/S

15.50 Opsamling
Ved Johnny Krogh Sørensen, Dansk Automationsselskab

16.00 Tak for i dag