Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

14-06-2012

Sæt kryds i kalenderen den 28. august: DAu konference om best practice ved projektstyring

Automation og industrielle it-projekter
- Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt?

Det er titlen på næste DAu konference, som søger at finde svarene på, hvad du skal være opmærksom på ved planlægning og gennemførelse af et it- og Automationsprojekt.

Du vil få input til de elementer der skal til for at gøre dit næste automations-projekt til en succes. Til konferencen vil vi gennemgå flere cases fra fødsel til grav. Vi vil sætte spot på de forskellige projektfælder.

Konferencen tager udgangspunkt i følgende udfordringer:
- Find den rigtige business case og få den kommunikeret optimalt
- Vælg den rigtige projekt- og udbudsmodel
- Planlæg med korrekt tid, penge og ressourcer
- Styr uden om de typiske fælder for it- og Automationsprojekter. Klassiske faldgruber vil blive præsenteret
- Lav en god risikovurdering af risici og husk at følge op på den igennem hele projektet
- Få skrevet en målbar kravspecifikation. Hvad er life cycle kravene til projektet?
- Gennemfør projektet som planlagt og husk at få bygget overdragelsen til drift og vedligehold ind
- Shit happens - vær beredt til at håndtere bristede forudsætninger
- Hør om hvordan simulering og emulering kan forbedre dit projekt
- Høst dine lovede gevinster

Programmet er endnu ikke helt på plads. Det vil snarest blive offentliggjort på www.dau.dk.