Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

20-03-2012

DAu's bestyrelse har konstitueret sig

Frank Faurholt fra Siemens blev direkte valgt som formand ved DAu's ordinære generalforsamling den 7. marts 2012. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og fordelt sig på forskellige udvalg. Følgende er valgt til DAu's forretningsudvalg:
• Frank Faurholt, Formand for DAu (Siemens A/S)
• John Ammentorp, Næstformand for DAu (Rambøll Danmark A/S)
• Torsten Olsen, Kasserer for DAu (Haldor Topsøe A/S)
• Flemming Schou, Formand for DAu's Medie og Webudvalg (Rockwool International A/S)
• Leif Poulsen, Formand for DAu's uddannelsesudvalg (NNE Pharmaplan A/S)
• Søren Cajus, Sekretariatschef for DAu
Du kan læse mere om hvem der indgår i arbejdet i DAu's forskellige udvalg her