Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

15-02-2012

Formandens beretning for 2011

2011 har været et rigtigt spændende år for os i Dansk Automationsselskab. Det har været året hvor de planer vi gennem flere år har arbejdet for, skulle føres ud i livet og hvor vi skulle tilpasse os i nye omgivelser, sammen med nye og spændende medarbejdere i Dansk Industri. Der har været mange små og store opgaver, men alt i alt har det gået rigtigt godt for DAu i 2011 og vi kan se frem til et nyt år, hvor forventningerne til fremgang må sættes endnu højere.

DAu i det første år i Dansk Industri (DI).
Sidste år skrev jeg om den udfordring der lå foran DAu bestyrelse i 2011, hvor vi nu skulle være en selvstændig medlemsforening under DI, ITEK med et nyt sekretariat drevet af DI.

Det har været en spændende opgave og en opgave der er lykkedes langt bedre end jeg havde forestillet mig. Selvfølgeligt har det været lidt op af bakke i begyndelsen, når alle de daglige rutiner skulle indarbejdes og tilpasses efter de behov og nye muligheder der var.

I den forbindelse blev det aftalt at i 2011, ville vores nye næstformand Frank Faurholt, være den direkte tovholder for sammen med bestyrelsen at opbygge af de fremtidige interne organisatoriske linjer og arbejdsgange i DAu. Undertegnede skulle så stå for DAu’s udadvendte dialog med de forskellige medier og samarbejdspartnere samt deltagelse på messer, møder og konferencer. Frank har stået for at trække det tunge læs, som så til gengæld er blevet udført og eksekveret helt perfekt. Derfor er der en særlig tak til Frank og DI’s sekretariat for det samarbejde og den indsats der er ydet for at DAu kunne finde sine ben at stå på. Når det så er sagt, vil jeg også gerne sige tak alle i vores bestyrelse for deres frivillige indsats for DAu’s virke i 2011. Det er også på plads at takke de af vores medlemsvirksomheder som har stillet ressourcer til rådelighed for vores konferencer og aktiviteter. Deres støtte er værdsat og vigtig for DAu’s virke både nu og i fremtiden.

DAu’s aktiviteter i 2011
Årets aktiviteter har været præget af den tid vi befinder os i og de emner der er oppe i tiden. Vi lagde ud med konferencen ”Har du styr på din maskinsikkerhed?” den 28. April hos Solar i Brøndby, ophandlede maskindirektivet og beslægtede emner. Herefter blev det til konferencen ”Sådan skaber du forretning med remote access” den 22. juni hos Novo Nordisk i Bagsværd, der primært beskæftigede sig med fjern adgang til kundernes systemer. Så kom konferencen ”Trænger du til en software opdatering?” den 14 September hos Rockwool I Hedehusene om de muligheder der er med dagens software til automation. Sidste konference i 2011 var ”Automationsstrategi – hvor svært kan det være ?” den 29 november 2011 hos Siemens i Ballerup og også den konference blev en succes og vi kan være stolte over både indhold, formen og antal deltagere på de afholdte konferencer.

DAu’s årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt i forbindelse med konferencen den 28. April hos Solar og der blev afholdt valg til bestyrelsen, formand og herunder også valg af ny næstformand.

Økonomi
Årets aktiviteter vil give et positivt overskud på den økonomiske bundlinje for DAu og det er også tiltrængt. Ikke fordi at DAu absolut skal tjene penge, men fordi at det gør det muligt at iværksætte nye aktiviteter til gavn for DAu’s medlemmer og automationsbranchen som helhed. Selv om DAu til en stor grad er baseret på frivillig og ulønnet arbejde fra bestyrelsen og medlemmers side er der jo klart udgifter til at drive en medlemsvirksomhed som DAu. Det endelige regnskab for 2011 vil være at finde i DAu bladets første udgave 2012 og vil også blive præsenteret på DAu’s repræsentantskabsmøde i Marts måned 2012.

DAu har fået en ansigtsløftning.
Det kunne man næsten sige helt bogstaveligt for der er sket virkeligt meget med DAu’s udseende, når det gælder de medier DAu bruger til at kommunikere med. Vores blad som udgives 4 gange om året, har fået et helt nyt og moderne look som vi er rigtigt stolte af. Indholdet er blevet mere levende med bedre grafiske virkemidler til at understøtte artiklerne og deres budskaber.

Vores hjemmeside www.dau.dk som tidligere ikke har fået de store roser for brugervenlighed og design er blevet udskiftet med en helt ny og levende hjemmeside der ligesom bladet fremstår med et elegant og dynamisk præg samtidigt med at den har en enkel og informativt brugerflade. Den er nem at opdatere og som eksempel var referatet , billeder og alle indlæg for den sidste konference lagt ud på hjemmesiden, samtidigt med at konferencen sluttede.

DAu er også kommet med på LinkedIn som en gruppe hvor det er muligt at deltage i diskussioner omkring automation generelt og DAu’s aktiviteter bliver også offentliggjort på LinkedIn. Vi opfordrer alle der har lyst til at være med til at præge DAu’s arbejde til at deltage i gruppen og komme med forslag til emner til DAu. Brug gruppen til at skabe et forum for dialog om automation.

Hvad ligger der foran os i 2012 hos DAu ?
For DAu er arbejdet med at få fastlagt konferencerne til 2012 allerede i fuld gang og linjen for næste års DAu blade er også ved at blive linet op. Vi ser da meget gerne at også I kære læsere, sender forslag eller emner til konferencer og artikler som I gerne så at DAu tog op.

Det er hele tiden en balance mellem at få planlagt aktiviteterne bedst muligt og i så god tid som muligt og så det at have muligheden for at gribe en trend eller et højaktuelt emne og skabe en relevant aktivitet omkring dette.
Vi vil også i det kommende år forsøge at øge de tilbud og services som vi kan levere, for at komme ud til en større kreds og derved være med til at påvirke til øget viden om og brug af automation.

Nye ERFA grupper, som vores safety gruppe, kan absolut også komme på tale. Det behøver ikke at være grupper der eksisterer i årevis, men måske bare i den periode hvor der behov for en dialog og networking omkring et eller flere emner eller områder.

Udannelsesområdet har beklageligvis fået alt for lidt opmærksomhed i de sidste par år, hvilket måske skyldes at der er brugt meget energi på vores egen organisation. Det er bare ikke godt nok og i det kommende år skal der være fokus på uddannelse omkring automation hos DAu.

Personligt vil jeg gerne selv have lov til at sige tak til DAu’s nuværende og tidligere bestyrelses medlemmer for de mange års samarbejde og for den store tillid der er blevet vist mig i min tid som formand for DAu.

Ligeledes en tak til alle samarbejdspartnere, medier og enkeltpersoner som har medvirket til at promovere og styrke foreningen på den ene eller anden måde.

Leif Tångberg