Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 
 
01/02 02/02

08-03-2012

Frank Faurholt ny formand for DAu

Som ventet blev Frank Faurholt i går valgt som ny formand for Dansk Automationsselskab (DAu) ved foreningens ordinære repræsentantskabsmøde, der blev afholdt hos Haldor Topsøe. Frank Faurholt afløser den hidtidige formand Leif Tångberg, som efter 7 år på formandsposten har valgt at trække sig fra DAu’s bestyrelse.

- Det er med stor spænding og virkelyst jeg overtager hvervet som formand for DAu. Foreningen er inde i en rigtig god proces, hvor der er stor efterspørgsel på vores kerneydelser herunder vores netværk, konferencer og DAu-bladet. Vi vil i de kommende år arbejde målrettet efter at vækste som forening, så vi får inddraget flere virksomheder i vores arbejde og erfaringsudveksling. Formålet er jo, at vi skal styrke dansk industris konkurrenceevne og på den måde bevare dansk produktion, siger den nyvalgte formand Frank Faurholt fra Siemens.

Vemodigt at stoppe
- Det er selvfølgeligt vemodigt at stoppe som formand. Jeg har haft mange gode oplevelser – både fagligt og personligt. Men nu hvor det er lykkes at integrere DAu i DI, har jeg fundet, at det er et naturligt tidspunkt at stoppe. DAu er i god gænge. Økonomien er i plus, der er stor efterspørgsel på vores aktiviteter, og der er masser af gå på mod i vores bestyrelse og udvalg. Jeg er sikker på, at Frank og den øvrige bestyrelse vil løfte DAu yderligere i de kommende år, siger den afgående formand Leif Tångberg, som også er udtrådt af DAu’s bestyrelse.

Ny bestyrelse skal konstituere sig
Den nyvalgte bestyrelse for DAu vil på det førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig. Her skal der blandt andet udpeges en kasserer og næstformand.

Ny bestyrelse for DAu
Efter repræsentantskabsmødet indgår følgende personer i DAu’s bestyrelse:
 • Frank Faurholt, Siemens A/S (nyvalgt som formand)
 • Allan P. Kjær, COWI A/S (genvalgt)
 • Flemming Schou, Rockwool International A/S (genvalgt)
 • Hassan Yazdi, FLSmidth A/S (genvalgt)
 • John Ammentorp, Rambøll Danmark A/S (genvalgt)
 • Kasper Agerbæk, Beckhoff ApS (ikke på valg)
 • Per Thyme, Rockwell Automation A/S (ikke på valg)
 • Torsten Olsen, Haldor Topsøe A/S (ikke på valg)
 • Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS (nyvalgt)
 • Jesper Knage, CP Kelco ApS, (nyvalgt)
 • Johnny Krogh Sørensen, Chr. Hansen A/S (nyvalgt)
 • Per Larsen, ABB A/S (nyvalgt)
 • Ernst Madsen, Novo Nordisk A/S (observatør)
 • Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S (observatør)

Følgende er udtrådt af DAu's bestyrelse:
 • Leif Tångberg, Tångberg Pro-Consult
 • John Brorup, Festo A/S
 • Mogens Aagaard, ABB A/S