Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

11-01-2012

DAu's repræsentantskabsmøde 2012

DAu's repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 7. marts 2012 fra 16.15-17.15 hos Haldor Topsøe, Nymøllevej 85, 2800 Lyngby.

Repræsentantskabsmødet afholdes således i forlængelse af DAu konference: Er tiden moden for automation i skyen?

Forslag til dagsorden:
Hvis der ønskes punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes de fremsendes på mail senest den 1. marts 2012.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Søren Cajus, tlf. 3377 3913, mail: scp@di.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2011
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af descharge
4. Valg af formand
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Tilmelding: Senest 5. marts 2012

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes man tilmelde sig mødet på forhånd.

Læs mere i DAu's vedtægter her