Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

15-12-2011

Invitation til IFAC Symposium Robust Control Design – ROCOND ‘12

IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND) er en vigtig kanal til at publicere ny forskning om robust regulering og relaterede emner.

Symposiet i 2012 bliver afholdt i Aalborg og omfatter indlæg, som på et højt teoretisk niveau bidrager med metoder og numeriske værktøjer til løsning af reguleringsproblemer, hvor opnåelse af stabilitet og tilstrækkelig ydeevne giver store udfordringer.

Symposiet finder sted 20.-22. juni 2012 i Aalborg

På symposiet er det lykkedes at arrangere plenumforedrag med en række højt profilerede forskere indenfor området. De vil give indlæg, som omfatter interessante nye forskningsideer og –resultater, samt et foredrag der giver historisk overblik over området:

- Michael Safonov (USA)
- Shinji Hara (Japan)
- Gary Balas (USA)
- Mario Sznaier (USA)
- David Angeli (UK/Italy)
- Rick Middleton (Ireland)

Vigtige datoer:
Jan 02, 2012: Draft papers / invited sessions submission deadline
Mar 15, 2012: Notification of acceptance
Apr 22, 2012: Final paper submission deadline
Jun 20-22, 2012: ROCOND'12 Symposium

Alle detaljer kan finds på ROCOND12’s website