Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

30-11-2011

DAu konference: Automationsstrategi kan ses fra flere sider

Til konferencen den 28. november havde DAu samlet en nydelig buket af talere fra forskellige brancher, og som hver især havde sin egen tilgang til begrebet automationsstrategi. 

 

Af Peter Greve, Hareskov PRomotion
 

Automationsstrategi kan opfattes forskelligt afhængigt af, hvor man selv befinder sig. Vi hørte flere indlæg om virksomheders strategier inden for traditionel automation, men mere spændende var at høre om strategier på nærliggende områder.

Vedligeholdelse og sikkerhed
For at levetidsomkostningerne på et automatiseret anlæg ikke skal flyde ukontrolleret, er det vigtigt at have en strategi - også mens anlægget producerer.
Palle Grøndahl fra Vesko forklarede om forkert vedligeholdelsesstrategi. For lidt vedligeholdelse betyder fald i OEE’en, og for meget vedligeholdelse giver unødvendige omkostninger. Begge dele resulterer i for høje produktionsomkostninger og nedsætter virksomhedens konkurrenceevne. Han anbefaler at fokusere på værdistrømmen gennem hele virksomheden og ikke kun afdelingsvis.
Han var fortaler for indførelse af Lean, som under implementeringen skaber en forbedringskultur i organisationen. Netop den kan gøre, at hele medarbejderstaben kommer til at se mere nuanceret og objektivt på vedligeholdelse.

Hans Morten Henriksen fra Maskinsikkerhed fyldte os på en humoristisk måde med skrækeksempler på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke fra projektstarten indtænker personsikkerhed og opdaterer løbende ved projektændringer. Hans meget enkle budskab var, at 99% af alle sikkerhedsproblemer kan forudses og løses inden en maskine bygges, og at ”rettidig omhu kan spare dig for mange penge og ærgrelser”!

Strategi for maskinfabrikanten
Proinvents egen automationsstrategi er ifølge Leif Dalum at standardisere på alt inden for jern, komponenter og software, så mest muligt kan købes færdigt. I dag bruger de ”nøgenmodel”-strategien ved maskinudvikling: ”Tag en standardenhed som base, og hægt optioner på den, indtil du har den løsning, din kunde har bedt dig om”!
Gennem de forløbne tre kriseår har den strategi nedsat både pris og produktionstid for en specialmaskine til ca. halvdelen. Og samtidig er Proinvents omsætning mere end fordoblet inden for samme tidsrum!

Konklusionen er, at det igen er lykkedes for DAu at gennemføre en konference med talere af så høj kvalitet og så inspirerende, at vi igen kunne gå hjem med masser af nye input.

Du kan se eller gense præsentationerne fra konferencen her