Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

16-11-2011

Konference om automationsstrategier: Samlet program på plads

Tema om strategisk Smart Grid optimering 

Det endelige program er nu på plads, og vi er glade for at kunne præsentere et spændende indlæg om det fremtidige elsystem i Danmark (Elsystem 2025).
 
Det bliver en af Danmarks førende eksperter inden for Smart Grid - nemlig chefkonsulent Steen Kramer Jensen fra Energinet.dk - som vil berette om visioner og strategi i et områder, hvor der er behov for at tænke helt nye tanker for at kunne implementere og håndtere en væsentlig forøgelse af vedvarende energi. Her kan dynamiske eltariffer, vampepumper, elbiler samt nyt koncept for afgifter være værktøjer til at få succes.

- Vi er spændte på at høre Steens bud på strategien for omlægning af elsystemet, således at det kan håndtere det fremtidige væsentlige bidrag fra vedvarende energi. Ligeledes bliver det interessant at høre Steens bud på, hvordan virksomhederne i fremtiden kan Smart Grid optimere som supplement til den traditionelle energioptimering, siger John Ammentorp, der på vegne af DAu har ansvaret for konferencen.

Tilmeld dig minimessen for rådgivere
Rådgivende virksomheder og konsulenthuse kan deltage som udstillere på minimessen. Prisen for deltagelse er tilmelding af mindst 2 personer til konferencen. Der er fortsat plads til flere udstillere.

Konferencen afholdes tirsdag den 29. november 2011 hos Siemens i Ballerup.

Læs hele programmet og tilmeld dig her

Kontakt Søren Cajus for nærmere information på scp@di.dk eller tlf. 3377 3913