Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

18-01-2018

Nytårshilsen fra DAu's formand, Frank Faurholt, Siemens

Godt nytår til alle DAu-medlemmer og abonnenter!

Vi er i DAu allerede i fuld gang med planlægning af aktiviteterne i 2018.

Den 6. februar holder vi årets første DAu-konference med HMI som tema: Hvordan laver vi en intelligent brugergrænseflade med den nyeste viden og udvikling på området?
Der er god tilslutning til konferencen, som holdes hos Schneider Electric i Ballerup. Se mere info og programmet her.

Den 26. februar holdes årets først møde i DAu’s IT-sikkerhedsnetværk hos Københavns Lufthavne kl. 13.00-16.00. Der er rundvisning og mulighed for at få et nærmere indblik i it-sikkerheden i lufthavnen ved teknisk direktør Christian Poulsen og IT sikkerhedschef Morten Dichmann Hansen. Samtidig vil der på mødet blive givet en opdatering på regeringens kommende planer for cybersikkerhed og det aktuelle trusselsbilledet på ICS-området.

Deltagelse i netværksmødet er gratis for alle medlemmer og abonnenter af DAu.
Læs mere og tilmeld dig her.

Den 6. marts kl.  holdes DAu’s årlige repræsentantskabsmøde (generalforsamling) fra kl. 16.30 hos Chr. Hansen på Avedøre Holme. Her vil der være en gennemgang af foreningens aktiviteter og valg til bestyrelsen. Se dagsordenen her, hvor der også er mulighed for tilmelding.
Repræsentantskabet holdes i forlængelse af en halvdagsworkshop samme dag fra kl. 12-16 om Life cycle management for automationssystemer, hvor vi tager udgangspunkt i hands-on erfaringer, der har vist sig at virke i praksis. Se program og tilmelding her.

Sluttelig vil jeg opfordre til allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 3. maj, hvor DAu sammen med Sund & Bælt holder en ganske særlig konference over temaet Digitalisering, ny teknologi og effektivisering af store anlæg – med Storebæltsbroen som case. Konferencen finder sted på Sprogø og vil inkludere en rundvisning på og inde i selve Storebælt-broen. 

Fra DAu’s side glæder vi os til netværket og sammen med jer at blive klogere på aktuelle automatiseringstemaer i det kommende år.