Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

03-01-2018

Indkaldelse til DAu's ordinære repræsentantskabsmøde 2018

DAu's ordinære repræsentantskabsmøde 2018 holdes tirsdag d. 6. marts hos Chr. Hansen fra kl. 16.30.

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning, bedes du tilmelde dig mødet på forhånd på mail jen@di.dk

Gældende vedtægter finder du her.


TID OG STED:

Tirsdag den 6. marts 2018 fra kl. 16.30 hos Chr. Hansen, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre
 

TILMELDING:

Senest 1. marts 2017.
Tilmeld dig her.


FORSLAG TIL DAGSORDEN:

Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på mail senest den 1. marts 2017
 

KONTAKTPERSON:

Sekretariatsleder Jette Nøhr, tlf. 3377 3414, mail: jen@di.dk
 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2017
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Valg af formand
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt