Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

01-06-2017

Indstik til Børsen: Industri 4.0

DAu tager nu initiativ til at lave publikationen: Den industrielle bølge 4.0, med fokus på automation og udvikling.
Den udkommer i forbindelse med Folkemødet på Bornholm og vil følge med i Børsen den 9. juni, hvor den når ud til 140.000 læsere. Den vil også være at finde online på Børsens hjemmeside.
Oplysningskampagnen sætter fokus på de vigtige emner der rør sig inden for automation. 

Emnerne i publikationen bliver:
- Industriel IT-sikkerhed
- Den industrielle bølge 4.0
- 3D simulering i produktionsprocessen
- Remote acces
- Robotter: Hvad er næste skridt?
- Samarbejdende robotter: Robotter og mennesker i samarbejde
- Løsningsorienterede robotter: Robotter med flere funktioner

Vil du være med?
Benjamin Elkjær fra NCERT, som producerer publikationen for os, vil kontakte jer med henblik på yderligere information og bestilling af annoncer samt artikler. 
I er naturligvis altid velkommne til at tage kontakt på tlf. 5369 2108 eller via mail:
benjamin@ncert.dk