Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

15-03-2017

Indkaldelse til DAu's ordinære repræsentantskabsmøde 2017

DAu's repræsentantskabsmøde: Torsdag den 6. april 2017 hos Microsoft Danmark.

DAus ordinære repræsentantskabsmøde 2017 holdes torsdag den 6. april hos Microsoft Danmark fra kl. 16.15 i forlængelse af konferencen om "Fabrikken i skyen".

Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning, bedes du tilmelde dig mødet på forhånd på mail jen@di.dk

Gældende vedtægter finder du her.

TID OG STED:
Torsdag den 6. april 2017 kl. 16.15 - 17.00 hos Microsoft Danmark, Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby

TILMELDING:
Senest 3. april 2017

FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på mail senest den 3. april 2017

KONTAKTPERSON:
Sekretariatsleder Jette Nøhr, tlf. 3377 3414, mail: jen@di.dk

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2016
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Valg af formand
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt