Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

13-10-2011

Kender du DAu's vedtægter?

DAu's vedtægter blev sidst revideret den 21. april 2010 ved DAu's ordinære repræsentantskabsmøde.

Vedtægtsændringerne var nødvendige for at DAu kunne melde sig ind i DI, hvilket skete med virkning fra 1. januar 2011.

Kalenderåret 2011 fungerer som en overgangsperiode, men fra 1. januar 2012 skal man som udgangspunkt være medlem af DI for at kunne være medlem af DAu.

Du kan læse DAu's vedtægter her