Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

08-04-2016

Konference den 31. maj: Gør din automationsplatform klar til Industri 4.0

- Forbered dit SCADA, netværk, cloud og big data til fremtidens produktion

Tid: Torsdag den 31. maj 2016 fra kl. 08.30-16.00
Sted: Schneider Electric, Lautrupvang 1, 2750 Ballerup 

Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig her

 

Formål
Formålet med denne konference er at gå i dybden med at udvælge og designe det optimale automationssystem. Vi kigger på alle byggestenene - fra sensorer, controllere, SCADA-systemer og industrielle netværk - til den samlede it-arkitektur for at skabe en robust datadreven produktionsplatform.

Fokus
Fokus vil være på de bedste automationsteknologier og løsninger på SCADA- og netværksniveau. Derudover vil konferencen præsentere konkrete big data og cloud løsninger, som har skabt ny værdi for produktionsvirksomheder. 

Førerende eksperter, teknologier og cases
På denne konference har vi sat os det mål, at vi vil forsøge at konkretisere, hvad visionerne om industri 4.0 egentlig dækker over, og vi har udfordret os selv til at finde håndgribelige eksempler på, hvordan du kan gøre din automationsplatform klar til fremtiden.

Konferencen tager derfor fat i, hvordan du i praksis kan designe din instrumentering, dine netværksstrukturer, dine controllere etc., så din automationsinfrastruktur bliver klar til at høste potentialet for fleksibel produktion og ved at anvende dine procesdata fra de nye teknologier og produktionskoncepter.

Vi kikker endvidere på SCADA systemernes rolle i det fremtidige OT- og IT-landskab, og hvordan big data og Cloud-baseret datahåndtering kan integreres i et effektivt, sikkert og fleksibelt produktionssystem.

Har du en god idé til programmet?  
Programmet er endnu ikke helt på plads. Hvis du har forslag til en god oplægsholder, eller kender du en god case, må du meget gerne kontakte sekretariatsleder Søren Cajus, scp@di.dk / 2851 1969