Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder
 

06-10-2011

DTU Elektro søger projektforslag - deadline den 10. oktober

I foråret 2012 skal DTU Elektro udbyde projekter svarende til omkring 95 kandidatspecialer.

Til kandidatuddannelsen i elektroteknologi søger DTU Elektro derfor samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger. Et konstruktivt samarbejde omkring et projekt er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden. 

DTU Elekto håber, at DAu-medlemmer vil være interesseret i at tilbyde ét eller flere projekter til vores studerende. Uddannelsen er engelsksproget og omkring en tredjedel af de studerende er internationale.

Ved at tilbyde et projekt får du som virksomhede adgang til den nyeste viden fra DTU, og du får en ’næsten uddannet’ civilingeniør ind i din virksomhed – uden udgifter til løn!

Projektforslag til projektdagen ser vi gerne inddateret i projektdatabasen senest den 10. oktober 2011.

Projektdag på DTU
DTU Elektro afholder i den anledning en projektdag, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne.

Tid & sted
Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 12:00-16:00
Bygning 303N, Aud. 42, DTU Kgs. Lyngby

Læs mere her