Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
01/04 02/04 03/04 04/04

Ønsker I at blive en del af DAu?

Der er store fordele ved at være medlem eller abonnent til DAu!

Ønsker I at være medlem af DAu?
Dansk Automationsselskab (DAu) arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark. Det gør vi ved at understøtte erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller samt at give inspiration til nye automationsløsninger.

DAu bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

Der er flere end 130 virksomheder, som er knyttet til DAu. Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

DAu fungerer som en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.

 Tryout 2018: Vær med i DAu - Få hele 2018 gratis

 

Tryout 2018 er navnet på en DAu-kampagne, som løber af stablen allerede nu. For nye medlemmer eller abonnenter bliver kontingentet til DAu således helt gratis frem til 1. januar 2019. 

Der er ingen bindinger, og medlemskabet/abonnementet udløber automatisk, såfremt I opsiger det inden udgangen af 2018.

Kampagnen tyvstartes, så virksomheder allerede kan melde sig ind i DAu fra oktober 2017 og stadig få gratis medlemskab/abonnement frem til 1. januar 2019. Kampagnen gælder også for virksomheder, der ikke er medlem af DI.


 

 Vær med - enten som medlem eller abonnent
DAu er en selvstændig forening under DI. For at være fuldgyldigt medlem af DAu skal din virksomhed derfor også være medlem af medlem af eller associeret til DI. Du kan læse mere om vilkårene for DI-medlemskab her.

Hvis din virksomhed ikke er knyttet til DI – og ikke ønsker at blive det – kan I oprettes som DAu-abonnent. Som udgangspunkt koster det det samme, hvis I vælger DAu-medlemskab eller DAu-abonnement. Der er særlig rabat på deltagergebyret til DAu-konferencer for virksomheder, der både er tilknyttet DAu og DI.

 Pris
Hvis din virksomhed har flere end 20 ansatte, koster det 8.500 kr. årligt. Hvis I er færre end 20 ansatte er prisen 3.400 kr. årligt.

Både som DAu-abonnent og DAu-medlem opnår I betydelige rabatter ved at deltage i DAus konferencer. Som abonnent bliver konferencgebyrer 2.200 kr., mens DAu-medlemmer slipper med 1.900 kr. Konferencegebyret for øvrige deltagere ligger på 3.900 kr.

 

Virksomhedstype

DAu-abonnent

DAu-medlem

Abonnement

Konferencegebyr

Kontingent

Konferencegebyr

Stor virksomhed
(flere end 20 ansatte)

8.500 kr.

2.200 kr.

8.500 kr.

1.900 kr.

Lille virksomhed
(færre end 20 ansatte)

3.400 kr.

2.200 kr.

3.400 kr.

1.900 kr

 Nedenfor kan du se hvilke services og rettigheder, der knytter sig til forskellige tilknytningsformer til DAu.
 

 

Ikke medlem

DAu-abonnent

DAu-Medlem

Adgang til www.dau.dk

Begrænset adgang

Fuld adgang

Fuld adgang

Konferencegebyr ved DAu konferencer

3.900 kr.

2.200 kr.

1.900 kr.

Adgang til Tidsskrift for Dansk Automations-selskab

Ingen adgang

Fuld adgang

Fuld adgang

Deltagelse i DAu’s netværk

Ingen adgang

Adgang til netværk

Adgang til netværk og bestyrelse

Adgang til DAu’s bestyrelsesmøder

Ingen adgang

Bestyrelsen kan udpege 2 observatører

Adgang for valgte bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere og eventuelle observatører

Adgang til DAu’s repræsentantskabsmøder*

Ingen adgang

Bestyrelsen kan udpege 2 observatører

Adgang for alle medlemmer


* I henhold til vedtægterne kan personer, som er associeret til selskabet, og æresmedlemmer deltage i repræsentantskabets møder men uden stemmeret for så vidt angår beslutninger om kontingent, valg til bestyrelsen og afstemninger i henhold til vedtægternes §§ 11-13.
 DAu i tal:
100+ Medlemmer/abonnenter
1800+ Oplag for DAu-bladet
1600+ Modtagere af DAus nyhedsmail
900+ Deltagere i DAus LinkedIn-gruppe

 Hvis du har spørgsmål vedrørende DAu-abonnement eller DAu-medlemskab kan du kontakte:

Jette Nøhr
Sekretariatschef for DAu
Tlf. 3377 3414 / 2949 4676
jen@di.dk

 Opret DAu-medlemskab eller DAu-abonnement

*Type
Firmaoplysning
*Navn
*Adresse
*Post nr.
*By
*Land
Kontaktperson
*Navn
*Titel
*Telefon nr.
*E-mail
*Gentag E-mail
  Jeg ønsker at abonnere på DAu's nyhedsbrev
  Jeg ønsker at abonnere på DAu-bladet
Administrator login
*Brugernavn
  Kun bogstaver/tal, minimum 4 tegn.
*Adgangskode
  Kun bogstaver/tal, minimum 4 tegn.
 
Send besked til DAu