Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Eksportér til din kalender

AFLYST: Life cyclemanagement for automationssystemer

06-03-2018 · Kl. 12:00 - 16:00 · Workshop - Vil du have bedre fod på at drive life cycle management på jeres automationssystemer? Så er denne workshop noget for dig.

AFLYST - Du vil høre om, hvordan blandt andre Chr. Hansen A/S griber opgaven an i praksis og får opmærksomhed på opgaven i organisationen og hos ledelsen. Der vil også være indlæg om, hvordan du får ny teknologi arbejdet ind det eksisterende automationsmiljø. Fra GEA vil Benn Nyborg give sit syn på, hvordan life cycle management  giver et strategisk blik på automation.

Workshoppen vil give præsentere dig hands-on erfaringer, der har vist sig at virke i praksis. Leif Poulsen, NNE vil facilitere workshoppen. Leif Poulsen har mange års erfaring med automationssystemer, og vil øse af sin viden og erfaring med at drive processerne og de grundprincipper, der skal følges.

På workshoppen vil du
Få god lejlighed til sammen med andre deltagere at teste principper og praktiske værktøjer til life cycle management af
Høre andre der fremlægger deres erfaringer og få drøftet de vigtigste metoder 
Få feed back på din egen specifikke case og de udfordringer du ser for din virksomhed.


Workshoppen lægger vægt på, at deltagerne er aktive og engageret. Målet er, at du skal gå fra workshoppen med nye input, der gør dig i stand til bedre at styre life cycle management indsats på jeres automationssystemer i fremtiden. 

For at få bedst muligt udbytte af workshoppen vil vi bede dig og alle deltagere forberede en kortfattet case fra jeres egne virksomheder. Du vil bruge din case til at arbejde med de praktiske redskaber og principper der bliver lagt frem på workshoppen.
 

Program

12:00     Velkommen og introduktion til workshoppen
Overblik over principper og praktiske tilgange til Life cycle management.
Dagens facilitator, Leif Poulsen, Global Technology Partner, Global Discipline Lead, Automation, NNE

12.30     Få det lange lys på:  Et strategisk blik på automation
Opgradering og ny teknologi i eksisterende automationsmiljøer. Præsentation af eksempler på life cycle management og nogle principper herfor.
Benn G. Nyborg, Director, Head of Service Automation Support, GEA Process Engineering A/S

13.00        Frokost — der serveres sandwich, vand, kaffe og frugt

13:30        Workshopgrupper: Min virksomheds udfordringer 
Fremlæggelse og drøftelse af de udfordringer, der er ift. opgradering som en langsigtet life cycle indsats. Hvad er de typiske begrundelser bag beslutninger herom i din virksomhed? Hvilke principper kunne styrke jeres indsats?

14:00        Et langt sejt træk: Sådan beslutter Chr. Hansen sig for at bruge penge på sit automationsanlæg og til systemunderstøttelse
Systemunderstøttelse er en af de sværeste ting at udløse budget til, for ingen kan se, hvad opgraderingen af automationssystemet gavner, kun at det koster penge. Men det er et vilkår for at undgå kundeklager over kvalitet og leverancestop. Hør om den måde Chr. Hansen A/S arbejder med det i organisationen så udstyr og teknologi hele tiden kører som ønsket. Præsentation af den praktiske metode til at dokumentere det nødvendige behov for systemunderstøttelse.
Johnny Krogh Sørensen, Global Implementation Manager, Chr. Hansen A/S

14.30        Pause        

14.45        Workshopgrupper: Brugen af principper og praktiske redskaber

        > Kort drøftelse af de fremlagte principper og metode i workshopgrupperne
        > Anvendelse på egne cases
        > Fremlæggelse og feed-back i workshopgrupperne.

15.45        Opsamling: Sådan får du nytte af life cycle management 
Leif Poulsen, Global Technology Partner, Global Discipline Lead, Automation, NNE

16.00        Tak for i dag