Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Eksportér til din kalender

Indkaldelse til DAu's ordinære repræsentantskabsmøde 2018

06-03-2018 · Kl. 16:30 ·

DAu's repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 16.30 hos Chr. Hansen, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre
DAus ordinære repræsentantskabsmøde 2018 holdes tirsdag den 6. marts kl. 16.30 hos Chr. Hansen, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre.
Alle medlemmer af DAu er velkomne til repræsentantskabsmødet. Af hensyn til den praktiske planlægning, bedes du tilmelde dig mødet på forhånd på mail jen@di.dk
Gældende vedtægter finder du her

TID OG STED:
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 16.30 hos Chr. Hansen, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre.

TILMELDING:
Senest 1. marts 2018 på mail jen@di.dk

FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på mail senest den 1. april 2018

KONTAKTPERSON:
Sekretariatsleder Jette Nøhr, tlf. 3377 3414, mail: jen@di.dk

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2017
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Valg af formand
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt