Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
Eksportér til din kalender

HMI - Hvordan laver vi en intelligent brugergrænseflade med den nyeste viden og udvikling på området??

06-02-2018 · Kl. 08:30 - 16:00 · Find inspiration i gode cases og den seneste udvikling på området

Konferencen giver en status på den nyeste udviklingen inden for HMI, og bud på hvad kan vi forvente i de kommende år.

Hvordan møder operatøren samspillet mellem den fysiske og virtuelle verden, og hvordan kan alle sanser bringes i spil i den fremtidige brugerflade.

 HMI - Human Machine Interface

Hvordan laver vi en intelligent brugergrænseflade med den nyeste viden og udvikling på området?

- Find inspiration i gode cases og den seneste udvikling på området

Titel: HMI - Human Machine Interface. Hvordan laver vi en intelligent brugergrænseflade med den nyeste viden og udvikling på området?.
- Find inspiration i gode cases og den seneste udvikling på området

Tid: Tirsdag den 6. februar kl. 08:30-16:00

Sted: Schneider Electric
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Pris: Medlemmer af DAu: 1.900 kr. . ex. moms.
Abonnenter af DAu: 2.200 kr. ex. moms.
Øvrige: 3.900 kr. ex. moms.

Deadline for tilmelding er 1. februar 2018.På konferencen får du et overblik og status på udviklingen i de seneste år, og bud på, hvor udviklingen bringer os i de kommende år, herunder:

- Hvordan vil flere af kroppens sanser kunne bringes i spil i fremtidens brugerflade ,og hvordan lærer operatøren at agere på de input, der modtages?

- Hvordan kan operatøren tilføres et ekstra lag af informationer med Augmented reality for derved at give et bedre beslutningsgrundlag i komplekse situationer?

- Hvordan skabes bedre beslutninger ved at rådgive og vejlede operatøren om kommende handlinger?

- Hvordan vil dialogen mellem mennesker og computer udvikle sig i de kommende år?
 Vil det både være mennesket der kigger på computeren og computeren der kigger på mennesket. 

Konferencen giver dig bedre forståelse for, hvordan du kan forbedre beslutningsprocessen i fremtidens brugerflade.

Kan en teknik, der kombinere data fra den fysiske verden, kombineres med virtuelle data for eksempel ved brug af grafik og lyd og skabe bedre beslutninger?

Vi ser på opbygning af brugerfladen og standarden for opbygning af brugerinterface ISA 101.

Formål
Formålet med denne konference er at bringe den sidste nye udvikling inden for HMI ud til dig, så du kan træffe bedre beslutninger i din hverdag, 

Fokus
Fokus vil være på samspillet mellem den fysiske verden over for den virtuelle og muligheden for at anvende den seneste nye viden til at skabe bedre beslutningsprocesser. 

Målgruppe
Konferencen henvender sig til automationsteknikere, produktionschefer samt it-specialister hos produktionsvirksomheder samt rådgivere, leverandører og systemintegratorer. 
 


Udstiller ved minimessen? 
Ønsker du at udstille ved minimessen koster det dobbelt pris. Samtidig giver det gratis adgang for 2 personer.
Det vil sige: 
3.800 kr. for DAu-medlemmer 
4.400 kr. for DAu-abonnenter 
7.800 kr. for øvrige. 

Kontaktperson: 
Otto Aagaard på - otan@di.dk 


 

Endeligt program

Se printvenlig version her.

09.00 Velkomst

v. Per Thyme, bestyrelsesmedlem i DAu og technical manager i Schneider Electric

09.10 Hvordan  bygger man nutidens brugerflade?
Standard omkring brugerinterface ISA 101 
v. Lieven Dubois, Principal Consultant, Wonderware 

09.40 Baggrunden for at udvikle The High Performance HMI konceptet
Den nye generation HMI fra GE med bruger interface versus brugererfaring (flere data, mere information, håndtering af alarmer, grafik HTML5, mm.)
v. Per Eiland, adm. direktør, Novotek A/S

10.10 Præsentation af udstillere (3 min pr. udstiller: Hvor er den vigtigste udvikling?)

10.30 Pause

11.00 HMI udfordringer og løsninger i kødindustrien
- Digitalisering: Brug af CT råvaredata
- AI/Machine learning til automatisering og procesovervågning
- AR til service
v. Paul Andreas Holger Dirac, centerchef, Teknologisk Insitut

11.30 Fremtidens brugerflade. Hvordan vil udviklingen forme sig de kommende år ?
Præsentation af de sidste studier inden for interaktionsdesign & Human– Computer Interaction (HCI), specielt med fokus på eksperimentelle interfaces
V. Jonas Fritsch, Ass. professor, IT-Universitetet

12.00 Frokost og minimesse

13.00 Mobilt brugerinterface med situationsbestemt video guidance 

V. Anne-Mette Platts, Novo Nordisk

13.30 Den sidste nye HMI udvikling inden for sikkerhed og Security
v. Lars Kornbæk, Partner, Vitani A/S

14.00 Pause

14.30 Systemintegration Hvordan lever den moderne HMI op til slutbrugerens forventninger?
V. Peder Steffensen, Miljø og energi- forsyningsselskaber, Vest, Picca Automation A/S

15.00 Vedligeholde og holde HMI opdateret over tid - en brugers synspunkt
V. Anders Riis, Senior Project Manager, Automation, CO-RO A/S

15.30 Hvordan opsamles de relevante krav fra operatøren? 
Gode måder at inddrage bruger på - seneste udvikling for Augmented Reality
V. Allan Hansen, Alexandra Institutet 

16.00 Tak for i dag
Udstillere på dagen: 
- Schneider Electric A/S
- Dictus ApS
- Wexøe Solutions A/S
- ABB A/S
- ManMachine Engineering ApS
- Picca Automation A/S

Foreløbige deltager liste (pr. 18.01.2018)
Navn Virksomhed
Allan Hansen Alexandra Instituttet
Anders Bidstrup Grundfos
Anders Riis CO-RO A/S
Anne-Mette Platts Novo Nordisk
Bjarne Crone Mortensen HOFOR
Bjarne Mandrup Bjarnel
Carsten Dyhr-Nielsen Jungsø
Casper Lundquist Confirm A/S
Christina Skov Jensen Beijer Electronics A/S
Daniel Billstrøm Beijer Electronics A/S
Emma Skov DAu
Henning Pind Copenhagen Airports A/S
Henrik Schiønning Larsen Haldor Topsøe A/S
Henrik Weisberg Andersen FLSmidth
J K Sørensen Chr Hansen A/S
Jacob Grove Hinsch Wexøe Solutions
Jens Damsgaard Larsen Eltronic A/S
Jens Otto Kjærum Dictus
Jette Nøhr DAu
Jonas Fritsch IT-Universitetet
Klaus Boje Schneider Electric
Kristian Klog Haldor Topsoe  A/S
Lars Hasselby Schneider Electric
Lars Jensen Krüger A/S
Lars Kornbæk Vitani A/S
Lars Odborg HOFOR
Lars Pedersen OFS Fitel Denmark ApS
Lars Peter Larsen Copenhagen Airports A/S
Lieven Dubois Wonderware
Morten Hansen Teknologisk Institut
Nanna Bugge Siggaard Statoil Refining Denmark
Ole Hørup HOFOR A/S
Otto Aagaard Nielsen DAu
Palle Trap Nielsen Haldor Topsøe A/S
Paul Dirac Teknologisk institut
Peder Brandt ManMachine Engineering ApS
Peder Steffensen Picca Automation
Per Eiland Novotek A/S
Per Thyme Schneider Electric
Peter Bisgaard Andersen Teknologisk Institut
Poul-Erik Hansen Schneider-Electric
Steen Rosenlund Larsen Nordic Sugar A/S
Sune Buur Teknologisk Institut
Torben Rank Nielsen Nordic Sugar A/S
Ulrik Frøkjær MOE A/S