Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
Eksportér til din kalender

Aflyst: Vedligehold eller nyt udstyr?

21-11-2017 · Kl. 08:30 - 16:00 · Ørsted (tidl. DONG Energy) Gentofte
Konferencen er aflyst og udskudt til et senere tidspunkt.
Titel: Vedligehold eller nyt udstyr?
Tid: Tirsdag den 21. november fra kl. 08.30-16.00
Sted: Ørsted tidl. DONG ENERGY, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte
Pris: Medlemmer af DAu: 1.900 kr. ex. moms.
Abonnenter af DAu: 2.200 kr. ex. moms.
Øvrige: 3.900 kr. ex. moms.Vedligehold eller nyt udstyr?

Hvor længe giver det mening at holde fast i det gamle anlæg? Hvornår skal der købes nyt?  


Mange kender situationen.  Man står med et anlæg, der fungerer, og som kan opgraderes. På den anden side kan det gamle anlæg ikke fortsætte til evig tid, og noget teknologi er man nødt til at skrotte og sætte nyt ind i stedet for. — Skal man så ikke skifte det hele med det samme? 

Det spørgsmål står mange automationsansvarlige med i dag. Ikke mindst i forhold til at digitalisere produktionen. Men hvad skal kriteriet være og hvornår er timingen rigtig?
På DAu-konference kan du høre, hvad andre gør sig af overvejelser, og du kan tage bestik af, hvad der taler for at vælge vejen med opgradering eller den anden vej med at skifte teknologien ud.
 
Du får belyst følgende på konferencen: 
  • Hvornår og hvordan man kan afgøre, hvor længe endnu det kan betale sig at holde fast i det gamle
  • Hvordan man indfører ny teknologi i et eksisterende miljø
  • Hvornår det er på tide at trække en streg i sandet og skifte ud
  • Hvad man skal have af udstyr for at kunne sige, at nu har vi en digital fabrik
Hør også om de nye teknologier, der gemmer sig bag den digitale fabrik, med nye risici, problemstillinger og udfordringer.

På konferencen går forskellige typer af produktionsvirksomheder i dybden med deres overvejelser og udfordringer. Du får også lejlighed til at møde en række centrale leverandører af produkter og services, og sammen med dem drøfte de spørgsmål og udfordringer, som gælder for din virksomhed. Der er både danske og internationale oplæg.

Konferencen skaber overblik over udfordringen, hvor man står med et anlæg, der godt kan bringes til at fungere i et par år endnu, men ikke performer lige så godt, som hvis der investeres i et nyt anlæg.

Se det endelige program

Se printvenligt program her.
(med forbehold for ændringer)

08.30 Registrering og morgenkaffe
09.00 Velkommen til Ørsted og oplæg til dagens program
Karsten Hvalkoff, Ørsted og dagens facilitator, Leif Poulsen, NNE
 
09.10 Key note: Lifetime expansion vs. building a new production line (english)
Learn how the digital transformation will change manufacturing, and why you already now need to define a sustainable strategy for your own production facility.          
Stefan Hoppe, Global Vice President, OPC Foundation 
09.50 Strategisk tilgang til vedligehold
Gode råd om vedligeholdelseshensyn i et længere perspektiv: 
Hvordan sikres, at produktionsapparatet er opdateret i forhold til lovgivningskrav og økonomi - samtidig med, at der skal produceres optimalt.
Benn Nyborg, Director, Head of Service Automation Support, GEA Process Engineering A/S
 
10.20 Kaffepause med præsentation af udstillere og besøg på minimesse             
 
 
10.50 Ibrugtagning af helt nyt produktionsapparat og afvikling af det gamle
Hør historien og baggrunden for Amager Ressource Centers (ARC) udskiftning af sit anlæg.
Sverre Elm, Asset Manager, ARC
11.20 Hvordan indføres og anvendes 3D scanning og måleteknik i virksomheden?
Hvilke nye muligheder giver 3D-scanningsteknologien? Og hvad kræves der for at ibrugtage og få nytte af teknologien?
Teknisk Direktør Kasper Fedde Krogh, Zebicon Billund
12.00 Frokost og besøg på minimessen
                            
13.00 Den mindre virksomheds overvejelser om vedligehold kontra nyinvesteringer
Udfordringer og muligheder for en mindre virksomhed ved opgradering
 af sin teknologi og produktionsapparat.
Joachim Buck, Adm. Direktør, Metalpres Haarby
13.30 Beslutningsgrundlaget for at udfase Vindeby Havmøllepark
Hør de tekniske og økonomiske overvejelser bag nedtagningen af verdens første havvindmøllepark.
Leif Winter, Senior Lead Business Developer, Wind Power - Asset Management DONG Energy (Ørsted)
14.00 Pause og minimesse
14.30 Infrastruktur der ikke længere kan opgraderes og gamle standarder der binder
Nye standarder, nye krav til produktion og en forældet teknik fremtvinger ændringer i systemerne. Men nyt er ikke altid nok -hvordan huskes det der ikke skal glemmes - hvordan bevares den store investering der er i know-how produktionen.
Stig Munck, Technical Manager, Rail Safety, Rambøll
 
15.00 Hvordan introduceres nye teknologier i din eksisterende produktion 
Udfordringen af organisationens mindset, når man indfører de nye digitale teknologier i en eksisterende organisation
Leif Poulsen, Global Technology Partner, Global Discipline Lead, Automation, NNE
                            
15.30 Den digitale fabrik fordrer flere kyndige hænder
Opkvalificering af produktionsmedarbejderne i forhold til digitalisering.
Peter Plougmann, Plougmann Copenhagen
                            
16.00 Konferencen slutter
Leif Poulsen, NNE
 


Foreløbige deltagerliste (pr. 08.11)
 

Navn Virksomhed
Benn Nyborg GEA
Claus Kortermann Larsen Emerson Process Management
Emma Skov DAu
Felix Langkjær Endress + Hauser A/S
Hassan Yazdi GEA Process Engineering
Henrik Rohde Balslev Automation A/S
Henrik Valentin Jensen DAu
Jette Nøhr DAu
J K Sørensen Chr Hansen A/S
Joachim Buchk Metalpres Haarby
Jørn Nørbek Autdesign A/S
Karsten Hvalkoff Ørsted
Kasper Fedde Krogh Zebicon Billund
Kim Meyer-Jacobsen Simens A/S
Klaus Arnesen DONG Energy Wind Power
Kristian Jensen Tempur Sealy
Leif Poulsen NNE
Leif Winter Ørsted
Peter Plougmann Plougmann Compenhagen
Per Thyme Schneider Electric
Stefan Hoppe OPC Foundation
Stig Munch Rambøll
Sverre Elm Amager Ressource Center