Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
Eksportér til din kalender

Netværksdag for automationsuddannelser

27-10-2016 · Kl. 09:30 - 15:00 · Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere
Tid: Torsdag den 27. oktober 2016 fra kl. 09:30 - 15:00
Sted: DTU Ballerup, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Du kan tilmelde dig hos Anne Rosted på anrs@di.dk

Program: Se officielt program her

 


Hvordan kan vi som virksomheder samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at skaffe og udvikle medarbejdere inden for automation?

Virksomhederne kommer til at efterspørge flere og flere kompetencer inden for automation. Samtidigt viser fremskrivninger af arbejdsudbuddet, at der kommer til at mangle arbejdskraft inden for netop dette felt på alle niveauer - fra den faglærte medarbejder til ingeniøren. 
Derfor er der behov for, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner rykker tættere sammen og diskuterer samarbejder om uddannelse og efteruddannelse. Det er temaet for vores netværksdag. 


 


Målgruppe: 
Automationschefer og rekrutteringsansvarlige for teknisk arbejdskraft på produktionsvirksomheder.

Hvorfor deltage i arrangementet?

- Få indblik i hvilke kompetencer, der opnås gennem de forskellige uddannelsesretninger inden for automation
Få overblik over efteruddannelsesmuligheder på automationsområdet
Få inspiration fra andre virksomheder til at rekruttere nyuddannede medarbejdere
Få konkrete tips til at anvende projektophold og andre samarbejdsformer med uddannelsesinstitutioner som led i jeres rekrutteringsstrategi
Etablér netværk til uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder
Få en rundvisning på DTU  

 

Program

Kl. 09:30 Indskrivning og morgenkaffe

Kl. 10:00 Velkomst, mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring

Ved Global Technology Partner Leif Poulsen, NNE Pharmaplan, formand for DAu’s uddannelsesnetværk

Kl. 10:10 Industri 4.0 – udfordringer og muligheder for danske virksomheder og medarbejdere
Ved direktør Nigel Edmondson fra MADE  

Kl. 10:40 Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden?
- hvad kan automatikteknikerlærlinge?
- hvad kan de bistå med i produktionen?
- kan de specialiseres mod din virksomhed?
- de særligt dygtige: Talentspor, højniveaufag og EUX
Ved Gitte Clemmesen, TEC

Kl. 11:05 Hvordan kan erhvervsakademierne hjælpe jer med at rekruttere arbejdskraft?
- hvordan er automationsteknologouddannelsen skruet sammen?
- hvordan kan I samarbejde med de studerende om praktikophold og udarbejdelse af projekter og censorrollen?
- hvad er mulighederne for videre- og efteruddannelse ?
Ved programchef Jette Mølholm, Københavns Erhvervsakademi

Kl: 11:30 Case: Sådan gør vi hos DI teknik
- hvad er vores erfaringer med at arbejde med uddannelsesinstitutioner om teknisk arbejdskraft herunder automation?
Ved projektingeniør HK, sikkerhed, miljø, Jørgen Bagger

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 12:45 Case: Sådan gør vi hos Novo Nordisk A/S

- hvad er vores erfaringer med at arbejde med uddannelsesinstitutioner om teknisk arbejdskraft herunder automation?
Ved Associate Manager Susanne Bentzen og projektleder Bjarne Schrøder, Novo Nordisk A/S

Kl. 13:10 Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker?
- hvordan kan det bidrage til virksomhedens tekniske arbejdskraft?
- hvordan er vores uddannelse skruet sammen?
- hvordan kan I samarbejde med de studerende om praktikophold, udarbejdelse af projekter og censorrollen? Ved uddannelseschef Lene Daugaard, Københavns Maskinmesterskole

Kl. 13:35 Hvordan kan DTU hjælpe jer med at rekruttere teknisk arbejdskraft?
- hvilke uddannelser er centrale inden for automation?
- hvordan kan I samarbejde med de studerende og os?
- hvordan kan virksomhedsbesøg og censoropgaven understøtte vores samarbejde?
Ved afdelingschef Flemming Højskov Andersen, DTU Ballerup

Kl. 14:00 Hvordan vil DAu arbejde videre med denne problemstilling?
Ved Global Technology Partner Leif Poulsen, NNE Pharmaplan, formand for DAU’s uddannelsesnetværk

kl. 14:10 Rundvisning på DTU

Kl. 15:00 Tak for i dag