Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
Eksportér til din kalender

Dataintegration i dit industrielle IT-setup

28-01-2016 · Kl. 09:00 - 16:00 · KONFERENCEN ER AFLYSTTitel: Dataintegration i dit industrielle IT-setup - Skal du både håndtere zombier og skyer?

Konferencen er aflyst
 

Fremtidens fabrik skal være smart. Intelligent. Datadrevet. Den skal styres fra distancen, og der skal være valid og robust realtime data til alle jeres produktions KPI’er.
 
Ja vi kender buzz-ordene og de flotte visioner. Men hvor store er gevinsterne ved at samle dine procesdata og sætte dine KPI’er op efter dem? Og hvad gør du lige, når du både skal håndtere dit gamle zombi-grej og maskindinosaurer med nye cloud-løsninger og remote styring? Er det overhovedet rentabelt at forsøge at samle dine data i et samlet, sikkert og enkelt system?
 
Formålet med denne konference er dels at vise de mange fordele ved at integrere dine data et samlet standardiseret produktionssystem. Vi vil vise, hvordan du kan optimere produktionen, dine virtuelle servere kan teste nye arbejdsgange, og din cloud-løsning giver helt nye muligheder for at samle og dele dine data.
 
Men måske arbejder du på en virksomhed med masser er gamle plc’ere og servere. Hvordan bør du så håndtere din virksomheds industrielle it-legacy?

På konferencen vil vi også anvise en pragmatisk tilgang til, hvordan du kan håndtere dine forskellige IT-systemer, så du få værdi ud af dine data. Du vil få input til, hvordan din OT-strategi skal være, hvis du skal forbinde windows 95 med den seneste cloud løsning uden produktionsstop – og helst uden at svække integriteten, fortroligheden og tilgængelighed af dine data.
 
På konferencen vil du opleve de fremmeste eksperter, som har både teoretisk viden og praktisk erfaring med at arbejde med dataintegration i industrivirksomheder.
 
Du vil endvidere høre om best practice fra førende virksomheder, så du kan få inspiration og praktiske fif til at styrke dataintegrationen i jeres virksomhed – så I kan høste værdien af jeres data.

 

Foreløbigt program

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkomst
Johnny Krogh Sørensen, Dansk Automationsselskab

09.10 Velkomst
Flemming Stordal Hansen, Segment Manager, Schneider Electric

09.20 How do you acces the KPI MML standard and what are the benefits?
The KPI ML standard helps to improve the flow of Key Performance Indicators within a business and therefore helps to improve your performance.
Jan Snoeij, MESA and CGI

10.00 Understøtter dit MES-system livslang produkttilpasning?
MADE (TBC)

10.30 Pitching time
Udstillere

10.40 Pause

11.10 Operation Link Module (OLM): A scalable modular embedded OPC UA server
Integrering af data fra sensorer i produktionen til store rigide it-systemer skaber fortsat problemer for mange virksomheder. OPC Classic og UA giver dog muligheder for at sammenkøre data fra agile serverinstallationer på modulær hardware som f.eks. RaspberryPi. Vi præsenterer et dataopsamlingsmodul - hvor OPC UA enabler data fra ikke OPC UA understøttet sensorer - for under 500 kr.
Christian Wissing Kruse, Senior Manager, The LEGO Group
Nikolai Svalebæk Kristensen, M.Sc. Speciale Studerende, AAU Manufacturing Technology

11.40 Dataintegration og situational awareness
Sådan kan man bruget målrettet, situationsbestemt og figurativ datavisning
Henrik Dybdahl, Senior Technical Sales Consultant, Wonderware

12.10 Frokost og minimesse

13.10 Nyt fra DAu
Søren Cajus, DAu

13.15 Sådan beskytter du din produktionsplatform trods al dens legacy
- How to date your old platform
Lars Hviid, ‎Senior IT Security Architect, NNIT

13.45 How SmartConnect can optimize automation and deliver value
Gert Hoefagger, Equipment Condition Monitoring Specialist, Shell (TBC)

14.15 Pause

14.45 Opbygning af egenudviklet MES-system
TBC

15.15 Green Field: Sådan opbygger vi vores OT-setup i vores nye fabrik
TBC

15.45 Opsamling