Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19

Er tiden moden for automation i skyen?

7. Marts 2012

- få indsigt i muligheder, begrænsninger og økonomien

Dit valg af automationsplatform er altafgørende for funktionalitet, kvalitet, pro-duktivitet og pris. Det gælder både ved projektets begyndelse og ikke mindst i den senere driftsfase.

Alle peger på, at det er en god idé at virtualisere dine produktionssystemer. Der kan være mange penge at spare – men hvad med drift- og datasikkerhed og beskyttelse af knowhow?

Denne konference henvendte sig til alle typer af virksomheder, der arbejder med automation og virtualisering - herunder produktleverandører, rådgivere, systemintegratorer samt IT- og produktionsansvarlige hos produktionsvirksom-heder.

Konferencen søgte at give svar på:

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du flytter dine automationssystemer?

- Cloud computing som business case – hvor ligger guldet?
- Hvad er cutting edge teknologierne i dag inden for cloud computing, virtualisering og IT-infrastruktur?
- Hvad er mulighederne for virtualisering sammen med OPC UA?
- Automation og IT vokser stadig mere sammen, men hvad kan automations- og IT-folk lære af hinanden?

Program
08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkomst v/ Leif Tångberg, formand for Dansk Automationsselskab

09.10 Velkommen til Haldor Topsøe v/ Torsten Olsen Senior Instrument & Control Engineer, Haldor Topsøe

09.30 Cloud computing som business case - hvor ligger guldet? v/ Jens Maagøe Novo Nordisk IT
10.10 Hvad er de primære sikkerhedsudfordringer ved at styre driften fra skyen? v/ Carsten Jørgensen, Cloud Security

10.40 Pause og networking 11.00 Koncepter for datacentre: No size fits all v/ Christian Borst, Senior Project Manager, COWI

11.30 Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i en automationssammenhæng - Hvad er de reelle use cases? v/ Lars-Peter Hansen og Per Møller Hemmingsen, Siemens Industry

12.00 Frokost og networking

12.40 Hvad er fordelene ved VM Ware løsninger - og hvad er begrænsningerne? v/ Henrik Mønster, Senior Systems Engineer, VMware

13.20 Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne? v/ Henrik Westergaard Hansen, Microsoft

14.00 Produktionsstyring fra skyen – praktiske erfaringer med SCADA og MES v/ Jesper Knage, CP Kelco

14.30 Pause og networking 14.45 Fremtidens regulering af cloud - hvad kan vi forvente vil ske? v/ Jacob Voetmann, Digitaliseringsstyrelsen

15.15 Cloud sourcing strategy og kamelslugning - Analyse, tanker og resultater med cloud sourcing strategy v/ Steen Andersen, Goup IT Manager, Nilfisk Advance A/S

15.50 Opsamling v/ Leif Tångberg, formand for Dansk Automationsselskab

Præsentationer

Er tiden moden for automation i skyen?
Velkomst og afslutning
Af: Leif Tångberg, formand for Dansk Automationsselskab
Se dokument
Cloud computing som business case - hvor ligger guldet?
Af: Jens Maagøe Novo Nordisk IT
Se dokument
Hvad er de primære sikkerhedsudfordringer ved at styre driften fra skyen?
Af: Carsten Jørgensen, Cloud Security
Se dokument
Koncepter for datacentre: No size fits all
Af: Christian Borst, Senior Project Manager, COWI
Se dokument
Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i en automationssammenhæng
Af: Lars-Peter Hansen og Per Møller Hemmingsen, Siemens Industry
Se dokument
Hvad er fordelene ved VM Ware løsninger - og hvad er begrænsningerne?
Af: Henrik Mønster, Senior Systems Engineer, VMware
Se dokument
Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne?
Af: Henrik Westergaard Hansen, Microsoft
Se dokument
Produktionsstyring fra skyen – praktiske erfaringer med SCADA og MES
Af: Jesper Knage, CP Kelco
Se dokument
Fremtidens regulering af cloud - hvad kan vi forvente vil ske?
Af: Jacob Voetmann, Digitaliseringsstyrelsen
Se dokument

Blog

Emne: Opfølgning på konferencen: Cloud Navn: Søren Cajus Dato: 07-03-2012
Kære deltagere

Vi håber, at I havde en inspirerende og lærerig dag.

Hvis I har spørgsmål ëller kommentarer om konferencens faglige indhold eller forløb, må I meget gerne skrive det her.

Vi ses til den næste DAu konference torsdag den 14. juni 2012.


07-03-2012 Kl.
Anmeld