Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

29. November 2011

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

- Men hvad er dine mål og din strategi?

Konferencen henvendte sig til alle typer af virksomheder, der arbejder med automation, herunder produktleverandører, rådgivere, systemintegratorer, maskinbyggere og slutbrugere.

Konferencen søgte at give svar på:

- Hvad bestemmer egentlig automationsstrategien for en systemintegrator, maskinbygger eller slutbruger?
- Hvordan kan nye krav til energieffektivitet, sporbarhed og dokumentation påvirke din automationsstrategi?
- Hvordan får rådgiveren alle ender til at nå sammen og dermed sikre det bedst mulige resultat
- Er produktleverandørerne trendsættere og dermed med til at præge automationsstrategien eller følger de blot kundernes krav og ønsker?
- Hvordan indgår Life Cycle betragtninger i din automationsstrategi?


Program
08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkomst
v/ John Ammentorp, Dansk Automationsselskab

09.15 Velkommen til Siemens
v/ Sales Director Frank Faurholt, Siemens

09.25 Automationsstrategi - hvorfor og hvordan?
v/ afdelingschef John Ammentorp, Rambøll

10.00 Supply chain management som en del af automationsstrategien?
v/ Afdelingsleder Finn Olesen Zoega, Teknologisk Institut

10.30 Pause og networking

10.50 Danish Crowns produktions it-strategi - fra fabriksdatabase til produktionsdatabase
v/ Manager Uffe Rasmussen, Production IT project dept. Danish Crown

11.20 Energioptimering som business driver
v/ Afdelingsleder Palle Yde Poulsen, Dong Energy

11.50 Frokost og networking

12.50 Hvordan kan maintenance indgå i en automationsstrategi?
v/ Partner Palle Grøndahl, Vesko

13.20 Functional Safety som en del af en langsigtet business case
v/ Direktør Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS

13.50 Maskinbyggerens egen automationsstrategi som konkurrenceparameter
v/ Adm. Direktør, civ. ing Leif Dalum, ProInvent

14.20 Pause og networking

14.50 Den rigtige automationsstrategi giver cutting edge for systemintegratoren
v/ Anders Bennermark, ÅF

15.20 Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering?
v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk

15.50 Opsamling
v/ John Ammentorp, Dansk Automationsselskab

Præsentationer

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?
Automationsstrategi - hvorfor og hvordan?
Af: John Ammentorp, Rambøll
Se dokument
Supply chain management som en del af automationsstrategien?
Af: Finn Olesen Zoega, Teknologisk Institut
Se dokument
Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown
Af: Uffe Rasmussen, Danish Crown
Se dokument
Siemens globalt og i Danmark
Af: Frank Faurholt, Siemens
Se dokument
Energioptimering som business driver
Af: Palle Yde Poulsen, Dong Energy
Se dokument
Hvordan kan vedligehold indgå i en automationsstrategi?
Af: Palle Grøndahl, Vesko
Se dokument
Maskinsikkerhed og CE-mærkning
Af: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed Aps
Se dokument
Automationsstrategi
Af: Anders Bennermark, AF
Se dokument
Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering?
Af: Steen Kramer Jensen, Energinet.dk
Se dokument

Blog

Emne: Opfølgning på konferencen: Automationsstrategi Navn: Søren Cajus Dato: 30-11-2011
Kære deltagere

Vi håber, at I havde en inspirerende og lærerig dag.

Hvis I har spørgsmål ëller kommentarer om konferencens faglige indhold eller forløb, må I meget gerne skrive det her.

Vi ses til den kommende DAu konferencer i det nye år.

30-11-2011 Kl. 18:00
Anmeld