Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
01/03 02/03 03/03

Har du styr på din maskinsikkerhed?

28. April 2011

Få overblik over maskindirektivet og hvad det betyder i relation til eksport af maskiner, etablering af produktion i udlandet og hvorledes du styrer din virksomheds maskinpark.

DAU inviterer til en spændende temadag hvor det nye maskindirektivs betydning vil blive belyst gennem indlæg fra fagfolk og virksomheder, der allerede har gjort sig erfaringer på dette område.

Functional safety, som er en afgørende vinkel på Maskindirektivet, handler om at virksomhederne kan dokumentere, at de opfylder kravene i maskindirektivet vedrørende sikre maskiner. Ved brug af de relevante standarder til såvel risikovurdering, krav til udformning at sikkerhedssystemet samt validering opfyldes kravene til maskindirektivet.

Udfordringerne for virksomhederne opstår i fortolkningen af standardernes krav og her vil seminaret via eksempler og dialog fra fagfolk samt brugervirksomheder give mulighed for en udbytterig dag, hvor der vil være rig mulighed for dialog omkring, hvorledes kravene i det nye maskindirektiv tolkes.

Præsentationer

Har du styr på din maskinsikkerhed?
Velkomst
Af: Per Hymne, Dansk Automationsselskab
Se dokument
Erfaringer med eksport til Kina
Af: Anders Kjøller, DIBD
Se dokument
Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv
Af: Anders Mortensen, Arbejdsmiljøfagligt Center
Se dokument
Maskindirektivet - Virksomhedscase
Af: Clive Andrew Lee, FLSmidth
Se dokument
Har du styr på din maskinsikkerhed?
Af: Jan Weilegaard, Rockwool international A/S
Se dokument
Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv
Af: Lars Welling, Rambøll
Se dokument
Machinery Safety Standards List
Af: Regnar Schultz, Dansk Standard
Se dokument

Blog

Emne: Opfølgning fra konferencen: Maskinsikkerhed Navn: Søren Cajus Dato: 28-04-2011
Kære deltagere

Jeg håber, at I havde en inspirerende og lærerig dag.

Hvis I har spørgsmål ëller kommentarer om konferencens faglige indhold eller forløb, må I meget gerne skrive det her.

Vi ses til den næste DAu konference om Remote Access den 22. juni 201128-04-2011 Kl. 17:00
Anmeld