Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/36 02/36 03/36 04/36 05/36 06/36 07/36 08/36 09/36 10/36 11/36 12/36 13/36 14/36 15/36 16/36 17/36 18/36 19/36 20/36 21/36 22/36 23/36 24/36 25/36 26/36 27/36 28/36 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36

Præsentationer fra DAu HMI konference 6/2

6.-6. Februar 2018

Program


09.00 Velkomst og præsentation til Schneider Electric A/S
v. Per Thyme, bestyrelsesmedlem i DAu og technical manager i Schneider Electric A/S og v. Ruben Kilgast, salgschef, Schneider Electric A/S

09.10 Hvordan  bygger man nutidens brugerflade?
Standard omkring brugerinterface ISA 101 
v. Lieven Dubois, Principal Consultant, Wonderware 

09.40 Baggrunden for at udvikle The High Performance HMI konceptet
Den nye generation HMI fra GE med bruger interface versus brugererfaring (flere data, mere information, håndtering af alarmer, grafik HTML5, mm.)
v. Per Eiland, adm. direktør, Novotek A/S

10.10 Præsentation af udstillere (3 min pr. udstiller: Hvor er den vigtigste udvikling?)

10.30 Pause

11.00 HMI udfordringer og løsninger i kødindustrien
- Digitalisering: Brug af CT råvaredata
- AI/Machine learning til automatisering og procesovervågning
- AR til service
v. Paul Andreas Holger Dirac, centerchef, Teknologisk Insitut

11.30 Fremtidens brugerflade. Hvordan vil udviklingen forme sig de kommende år ?
Præsentation af de sidste studier inden for interaktionsdesign & Human– Computer Interaction (HCI), specielt med fokus på eksperimentelle interfaces
V. Jonas Fritsch, Ass. professor, IT-Universitetet
Links til videoer brugt i præsentationen: 
Glowing Lines - Studio Roosegaarde
LOTUS DOME by Daan Roosegaarde (blev ikke vist i præsentationen)

12.00 Frokost og minimesse

13.00 Mobilt brugerinterface med situationsbestemt video guidance OBS PRÆSENTATION MÅTTE IKKE OFFENTLIGGØRES

V. Anne-Mette Platts, Training and Development Consultant, Novo Nordisk A/S

13.30 Den sidste nye HMI udvikling inden for sikkerhed og Security
v. Lars Kornbæk, Partner, Vitani A/S

14.00 Pause

14.30 Systemintegration: Hvordan lever den moderne HMI op til slutbrugerens forventninger? (OFFENTLIGGJORT I LIGHT VERSION)
V. Thomas Hammerholt, Teknisk Projektleder, Picca Automation A/S

15.00 Vedligeholde og holde HMI opdateret over tid - en brugers synspunkt
V. Anders Riis, Senior Project Manager, Automation, CO-RO A/S

15.30 Design af ergonomisk HMI brugerflade 
Gode råd- med udgangspunkt i praktiske eksempler og krydret med lidt teori
V. Ramsin Khamo Rommel, User Experience Designer, IGSS, Schneider Electric A/S

15.45 Afrunding og tak for i dag

Præsentationer

Præsentationer fra DAu HMI konference 6/2
Præsentation af Schneider Electric A/S
Af: Ruben Kilgast, Salgschef, Schneider Electric A/S
Se dokument
Hvordan bygger man nutidens brugerflade? Standard omkring brugerinterface ISA 101
Af: Lieven Dubois, Principal Consultant, Wonderware Scandinavia
Se dokument
Baggrunden for at udvikle: The High Performance HMI konceptet
Af: Per Eiland, Adm. Direktør, Novotek A/S
Se dokument
HMI udfordringer og løsninger i kødindustrien
Af: Paul Andreas Holger Dirac, Centerchef, Teknologisk Institut
Se dokument
Fremtidens brugerflade. Hvordan vil udviklingen forme sig de kommende år?
Af: Jonas Fritsch, Ass. Professor, IT-Universitetet
Se dokument
PRÆ SENTATION MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES: Mobilt brugerinterface med situationsbestemt video guidance
Af: Anne-Mette Platts, Training and Development Consultant, Novo Nordisk A/S
Se dokument
Den sidste nye HMI udvikling inden for sikkerhed og Security
Af: Lars Kornbæk, Partner, Vitani A/S
Se dokument
OFFENTLIGGJORT I LIGHT VERSION: Systemintegration: Hvordan lever den moderne HMI op til slutbrugerens forventninger?
Af: Thomas Hammerholt, Teknisk Projektleder, Picca Automation A/S
Se dokument
Vedligeholde og holde HMI opdateret over tid - en brugers synspunkt
Af: Anders B. Riis, CO-RO A/S
Se dokument
Design af ergonomisk HMI brugerflade
Af: Ramsin Rommel Khamo, UX designer, Schneider Electric A/S
Se dokument
ABB udstiller præsentation
Af: ABB A/S
Se dokument
Wexøe udstiller præsentation
Af: Wexøe A/S
Se dokument
Wonderware Scandinavia udstiller præsentation
Af: Wonderware Scandinavis
Se dokument
Siemens udstiller præsentation
Af: Siemens A/S
Se dokument
Schneider Electric A/S udstiller præsentation
Af: Schneider Electric A/S
Se dokument
ManMachine Engineering udstiller præsentation
Af: ManMachine Engineering ApS
Se dokument
Maskinsikkerhed udstiller præsentation
Af: Maskinsikkerhed ApS
Se dokument
Picca Automation udstiller præsentation
Af: Picca Automation A/S
Se dokument
Dictus udstiller præsentation
Af: Dictus ApS
Se dokument

Blog