Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
 
 
 
 
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08

Simulering i 3D giver automation ny dimension

8. December 2016

Kl. 08:30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 09:00 Velkomst
Frank Faurholt, formand for DAu

Kl. 09:05 Processimulering og brugen af Digital Twin
Simulering skal bruges i hele værdikæden, til design, til simulering af, hvordan et produkt performer i brug og under forskellige forudsætninger. Digitale tvillinger gør indgrebet mellem den fysiske og virtuelle dimension meget stærk.
Professor Jesper Hattel, DTU  Mekanik

Kl. 09:30 Usecases: Softwaretest med 3D modeller giver faktor 100 i effektivitet
Fokus på implementering af teknologier og genbrug af 3D komponenter og modeller øger effektiviteten i automationsprojekter. Hør om en række aktuelle danske use-cases.
Direktør Bent Aksel Jørgsen, Xcelgo A/S

Kl. 10:00 Simulering og MES
Hør hvordan CGI bruger simulering i et MES projekt, og de fordele, simulering giver ift. finplanlægning og automatisk planlægning. CGI præ- senterer en use-case fra region Hovedstadens igangværende MES-projekt, der samler rengøring, pakning og sterilisering af kirurgiske instrumen- ter fra 25 decentrale lokationer på to centre.
Klaus Baltser, CGI

Kl: 10:30 3D print fra lab til fab - et nyt engineerfelt
Et stort nyt attraktivt felt ligger åbent for engineering. DTU fortæller, hvor- dan de arbejder med at få mulighedsrummet lukket i praksis.
Civilingeniør Jakob Skov Nielsen, DTU, 

Kl. 11:00 Virtual Reality CAD viewer
Med et sæt virtual reality briller og Virtual Reality CAD viewer fra ingeniør højskolen i Århus kan du lynhurtigt se dit nye udviklingsprojektet i en tre- dimensionel verden i fuld størrelse. Softwaren til værktøjet bliver gratis at anvende, når den er færdigt.
Claus Melvad, ASE

Kl. 11:30 Lab-tour DTU’s 3D facilitet (hold 1)
DTU åbner dørene til sin 3D facilitet og løfter sløret for den aktuelle forsk- ning og udvikling, der finder sted.
Civilingeniør Jakob Skov Nielsen, DTU

Kl. 12:00 Frokost og udstilling

Kl. 13:00 Lab-tour DTU’s 3D facilitet (hold 2)
For dem, der ikke nåede det før frokost, gentager Civilingeniør Jakob Skov Nielsen DTU sin tour de force i 3D lab’en
 
Kl. 13:30 Byg fabrikken lynhurtigt
Interessen for Byggeriets simuleringsmodel (BIM) er markant, og der er stort fokus på at arbejde med informationsmodeller på tværs af parter og discipliner. På baggrund af erfaringer med BIM holdes et inspirationsoplæg om de fordele og muligheder, der er ved at arbejde modelbaseret.
Jørgen Storm Emborg, COWI

Kl. 14:00 How simulation in 3D can be used in high level investment projects
3D can be used for market survey and industry foresight; Preliminary engineering and profitability; From design and procurement to commissioning and start-up.
Rauno Kakko and Jorma Kettunen,  REgroup, Finland
 
Kl. 14:30 Praktiske eksempler på processimulering
Allerede i dag findes der en række kraftfulde og tilgængelige simuleringsmetoder og værktøjer. Værktøjer der kan optimere idriftsættelse og drift og spare dig både tid og penge. Hør konkrete bud på samspillet mellem processimulering og ”controller simulering”.
Jens Norling Mathiassen, Produktspecialist Siemens A/S

Kl. 15:00 Nye standarder for træning
Med 3D Virtuel Simulering har Vestas i tæt samarbejde med CadPeople skabt et gennembrud i træning af sine teknikere til at vedligeholde og op- datere vindmøller.
Claus Riekehr, Adm. dir. CadPeople,

Kl. 15:30 En forfriskning og netværk

Kl. 16.00 Konferencen slutter
  

Præsentationer

Simulering i 3D giver automation ny dimension
Softwaretest med 3D modeller giver factor 100+ i effektivitet
Af: Bent Aksel Jørgensen, Xcelgo
Se dokument
Praktiske eksempler på processimulering
Af: Jens Norling Mathiasen, Siemens
Se dokument
Simulering og MES
Af: Klaus Baltser, CGI
Se dokument
Virtual reality CAD viewer
Af: Claus Melvad, Aarhus Universitet
Se dokument

Blog