Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
01/02 02/02

Netværk for industriel IT-sikkerhed: Standard IEC 62443

19.-19. September 2016

Industriel sikkerhed og Standard IEC 62443
Oftere og oftere strækker virksomhedens ethernet-forbindelser sig ud i det meste af produktionen. Det giver en række fordele i forhold til automatisering. Samtidig betyder det dog, at produktionsprocesser, der i tidligere tider var sikre som følge af isoleringen, nu potentielt set kan angribes både udefra og indefra.

Virksomhederne er derfor nødt til at vælge en tilgang, hvor sikkerhedsmekanismer er integreret i automationen for at kunne opnå den fornødne sikkerhed. Dette medvirker standarden IEC 62443 til at sikre. På dette netværksmøde præsenteres og diskuteres tilgangen til industriel sikkerhed, og det præciseres, hvordan man kan identificere sikkerhedshuller og iværksætte passende korrigerende foranstaltninger i henhold til standarden.
 
IEC 62443 er en ny og super aktuel standard, der vil give os et sprog der entydigt kan beskrive Industrial Security. IEC 62443 vil berører alle der beskæftiger sig med industri og energi. Da IEC 62443 dækker alle aspekter indenfor OT – fra produktudvikling, design, integration til drift, governance, politikker, m.m.
 
Oplægget foregår på engelsk.

Program 
12.30-13.00 Frokost
13.00-13.15 Bordet rundt
13.15-14.15 Industrial Security and IEC 62443, v. Rikard Skogh, Siemens AB
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-15.00 Industrial Security and IEC 62443, v. Rikard Skogh, Siemens AB
15.00-15.30 OT-sikkerhedsnetværket fremover – ønsker fra netværkets deltagere
 

Præsentationer

Netværk for industriel IT-sikkerhed: Standard IEC 62443
Industrial Security Protecting Productivity with support in the IEC 62443 Standard
Af: Rikard Skogh, Siemens AB
Se dokument

Blog