Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 

Præsentationer fra uddannelsesdagen

27. Oktober 2016

Program

Kl. 09:30 Indskrivning og morgenkaffe

Kl. 10:00 Velkomst, mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring 

Ved Global Technology Partner Leif Poulsen, NNE Pharmaplan, formand for DAu’s uddannelsesnetværk

Kl. 10:10 Industri 4.0 – udfordringer og muligheder for danske virksomheder og medarbejdere 
Ved direktør Nigel Edmondson fra MADE  

Kl. 10:40 Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden?
- hvad kan automatikteknikerlærlinge?
- hvad kan de bistå med i produktionen?
- kan de specialiseres mod din virksomhed?
- de særligt dygtige: Talentspor, højniveaufag og EUX
Ved Gitte Clemmesen, TEC

Kl. 11:05 Hvordan kan erhvervsakademierne hjælpe jer med at rekruttere arbejdskraft? 
- hvordan er automationsteknologouddannelsen skruet sammen?
- hvordan kan I samarbejde med de studerende om praktikophold og udarbejdelse af projekter og censorrollen?
- hvad er mulighederne for videre- og efteruddannelse?
Ved programchef Jette Mølholm, Københavns Erhvervsakademi

Kl: 11:30 Case: Sådan gør vi hos DI teknik 
- hvad er vores erfaringer med at arbejde med uddannelsesinstitutioner om teknisk arbejdskraft herunder automation?
Ved projektingeniør HK, sikkerhed, miljø, Jørgen Bagger

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 12:45 Case: Sådan gør vi hos Novo Nordisk A/S 

- hvad er vores erfaringer med at arbejde med uddannelsesinstitutioner om teknisk arbejdskraft herunder automation?
Ved Associate Manager Susanne Bentzen og projektleder Bjarne Schrøder, Novo Nordisk A/S

Kl. 13:10 Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? 
- hvordan kan det bidrage til virksomhedens tekniske arbejdskraft?
- hvordan er vores uddannelse skruet sammen?
- hvordan kan I samarbejde med de studerende om praktikophold, udarbejdelse af projekter og censorrollen? Ved uddannelseschef Lene Daugaard, Københavns Maskinmesterskole

Kl. 13:35 Hvordan kan DTU hjælpe jer med at rekruttere teknisk arbejdskraft? 
- hvilke uddannelser er centrale inden for automation?
- hvordan kan I samarbejde med de studerende og os?
- hvordan kan virksomhedsbesøg og censoropgaven understøtte vores samarbejde?
Ved afdelingschef Flemming Højskov Andersen, DTU Ballerup

Kl. 14:00 Hvordan vil DAu arbejde videre med denne problemstilling? 
Ved Global Technology Partner Leif Poulsen, NNE Pharmaplan, formand for DAU’s uddannelsesnetværk

kl. 14:10 Rundvisning på DTU

Kl. 15:00 Tak for i dag

 

Præsentationer

Præsentationer fra uddannelsesdagen
Indledning
Af: Leif Poulsen, DAu
Se dokument
Hvordan kan erhvervsakademierne hjælpe jer med at rekruttere arbejdskraft?
Af: Jette Mølholm og koordinator Michael Bo Danielsen, KEA
Se dokument
Sådan gør vi i DI-Teknik
Af: Jørgen Bagger
Se dokument
Hvordan kan virksomhederne samarbejde med uddannelsesinstitutionerne?
Af: Susanne Bentzen, Associate Manager og Bjarke Schrøder, Project Manager Novo Nordisk A/S
Se dokument
Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker?
Af: Uddannelseschef Lene Daugaard, Maskinmesterskolen i København
Se dokument
Rekruttering af teknisk arbejdskraft
Af: Flemming Højskov Andersen, DTU Diplom
Se dokument
Industri 4.0 – udfordringer og muligheder for danske virksomheder og medarbejdere
Af: Direktør Nigel Edmondson
Se dokument
Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden?
Af: Gitte Clemmensen, TEC
Se dokument

Blog